Calcipotriol

Calcipotriol er et D-vitaminlignende stof, som nedsætter celleproduktionen og dermed normaliserer cellemodningen i psoriasisramt hud. Calcipotriol bruges til lokalbehandling af let til svær psoriasis og har især vist sig at være effektivt til behandling af den almindelige psoriasis (psoriasis vulgaris). Det D-vitaminlignede stof har været anvendt de sidste 10 år, men i de sidste par år er det meste af forbruget gået over til Daivobet®.

Kombineret behandling (Daivobet®)
Daivobet® er en kombination af calcipotriol og steroid i et specielt salvegrundlag. Kombinationen anvendt én gang dagligt har vist sig at være særdeles effektiv, såvel hvad angår hurtig indsættende effekt som maksimal effekt. Steroidindholdet dæmper også den hudirritation, som kan forekomme med calcipotriol.

Psoriasis halveres på en uge
Kliniske studier har vist, at psoriasis mindskes med 50% allerede efter 1 uges behandling. Daivobet® anvendes derfor en gang daglig i 4 uger i den akutte fase for at opnå et hurtigt resultat.

Brug også Daivobet® til vedligeholdelse
Daivobet® er nu godkendt til at kunne anvendes i vedligeholdsbehandling. Man anvender Daivobet® nogle gange om ugen for at holde psoriasissymptomerne under kontrol. Hvor mange gange om ugen anbefales af lægen, men vil være individuelt. Det afhænger af hvor god effekt man har fået af de første 4 ugers behandling.

Egner sig ikke til ansigtet
Anvendt på denne måde har det i en langtidsundersøgelse vist sig, at steroiddelen i Daivobet® ikke giver de steroidbivirkninger, som man får hvis man anvender steroid alene i langtidsbehandling. Daivobet® anbefales ikke til ansigtet. Maksimal ugentlig dosis er 100g om ugen. Behandling med Daivobet® kan afbrydes uden nedtrapning uden pludselig forværring af symptomerne og behandlingens effekt aftager ikke med tiden.

Kan bruges over længere tid
Calcipotriol fås som creme, og har få og som oftest milde bivirkninger. Den mest almindelige bivirkning er hudirritation, som imidlertid svinder hos langt de fleste efter nogle ugers behandling, og den maksimale effekt opnås efter 6-8 ugers behandling. Man kan behandle med calcipotriol uden tidsbegrænsning, og behandlingens effekt aftager ikke med tiden. Calcipotriol er derfor velegnet til vedligeholdelsesbehandling, hvis man kan gennemføre en behandling, der skal bruges to gange daglig og man af en eller anden grund ikke kan anvende Daivobet®.

Bivirkninger
Enkelte patienter kan opleve, at huden rødmer. Dette er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at behandlingen ikke virker, eller at patienten ikke kan tåle behandlingen. Som oftest forsvinder rødmen igen. Kun i sjældne tilfælde er hudirritationen så alvorlig, at det er nødvendigt at stoppe behandlingen. Irritationen ses især i ansigtet.

Lokalbehandling med calcipotriol kan også kombineres med lysbehandling(PUVA el. UVB) eller systemisk behandling.

Del siden: