Behandling

Næsten hver tredje patient med psoriasis får ikke behandling. Det kan skyldes, at patienten ikke oplever sygdommen som et problem - eller måske ikke orker at smøre sig med creme og salver dagligt.

Risiko for frustrationer
Mange patienter oplever, at de prøver en mængde forskellige cremer og salver, som enten ikke virker eller efter en periode ikke længere har effekt. Især mange ældre patienter oplever følelsen af håbløshed og siger nej til nye behandlingsformer, for "det virker jo alligevel ikke".

Vigtigt at fortsætte behandlingen
Selv om du er utilfreds med behandlingens resultat, må du ikke pludselig stoppe. Et pludseligt behandlingsstop kan ved visse behandlingsformer medføre, at din psoriasis blusser op igen. Det kaldes rebound-fænomenet. Er du utilfreds med behandlingens resultat, bør du konsultere din læge og tage en snak om eventuelt nyt behandlingsforløb.

Hvad er behandlingstrappen?

Hvilken behandling du tilbydes, afhænger af sværhedsgraden af din psoriasis. 

Behandlingstilbud følger som udgangspunkt en trinmodel: 1) lokalbehandling, 2) lysbehandling, 3) systemisk behandling, 4) biologisk behandling. Man starter typisk nederst på trappen med lokalbehandling og bevæger sig opad i dialog med lægen, til man finder den behandling, der virker bedst. Denne model kaldes ofte for behandlingstrappen. Læs mere her.

Hjælp til konsultationen

De nationale kliniske retningslinjer (NKR) er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne angiver de bedste anbefalinger til behandling af patienten med den pågældende sygdom. 

Den nationale kliniske retningslinje for psoriasis anbefaler blandt andet:

  • at hvis der ikke ses effekt af lokalbehandling efter 28 dage, bør patienten tilbydes en ny behandling eller henvises til en dermatolog
  • at patienten tilbydes årlig screening for hjertekarsygdom samt regelmæssig screening for psoriasisgigt

NKR kan altså være et nyttigt redskab i konsultationen med din læge.

Download NKR som quickguide her (findes også på engelsk på Sundhedsstyrelsens hjemmeside). 

Læs mere om de nationale kliniske retningslinjer for psoriasis på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, her, samt i denne artikel.