Vil du bidrage til ny psoriasisforskning

af Julie Emilie Simpson   |   26. oktober 2017, 09:38

Har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om sammenhængen mellem diabetes og psoriasis?
Vi vil invitere dig til at deltage i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem psoriasis og diabetes. Projektet udføres på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, hvor vi har stor erfaring i forsøgsteknikker relateret til stofskiftet. 

Formål
Store database-studier viser, at man har en øget risiko for at udvikle diabetes, hvis man har psoriasis. Dette er dog ikke blevet grundigt undersøgt i forsøg med mennesker. Derfor laver vi i øjeblikket et detaljeret forsøg, hvor vi undersøger sukkerstofskiftet hos personer med psoriasis. På sigt håber vi, at dette forsøg vil bidrage til, at man kan forhindre udviklingen af diabetes hos patienter med psoriasis ved at gribe ind med den rette behandling tidligt i deres sygdomsforløb. Projektet skal også bidrage til at øge opmærksomheden på diabetes som en mulig følgesygdom ved psoriasis.

Det praktiske
Projektet består af en kort forberedende almindelig helbredsundersøgelse samt to forsøgsdage: 

  • Forsøgsdag 1: Her vil du få indgivet sukkervand, og ved hjælp af blodprøver bestemmes det, hvor meget insulin du producerer. Du får også målt din kropssammensætning af knogle, fedt og muskler ved en helkropsscanning. Varighed: Ca. 3 timer.
  • Forsøgsdag 2: Her vil du få foretaget en grundig undersøgelse af dit fedt- og sukkerstofskifte. Du vil få sukkervand og insulin gennem et drop og ved hjælp af blodprøver bestemmes din krops følsomhed for insulin. Din basale energiomsætning vil blive målt, og der vil blive taget 2 små vævsprøver af hhv. fedt- og muskelvæv.  Varighed: Kl. 8-16.

Deltagelse i forsøget honoreres med 1.500 kr. samt dækning af afholdte transportudgifter.

Kunne du tænke dig at deltage i forsøget, eller ønsker du mere information om ovenstående, er du meget velkommen til at tage kontakt til undertegnede:

Medicinstuderende Nina Hoffmann 
Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
Telefon: +45 38 67 38 01
E-mail: nina.hoffmann.01@regionh.dk

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (journalnummer H-16033772) samt Datatilsynet (ID-nr.: HGH-2016-098).