Psoriasis Forskningsfonden modtager nu legatansøgninger til forskningsprojekter

af Psoriasisforeningen   |   2. september 2020, 10:03

Psoriasis Forskningsfonden opfordrer alle interesserede til at sende en legatansøgning med en udførlig beskrivelse af projektet, hvortil der søges støtte samt specifikation af det ansøgte beløbs størrelse. Forskningsfonden udelukker ingen ansøgere på forhånd. Alle kan i princippet søge et legat. Det vigtigste er, at dit projekt lever op til fondens formål, at du bidrager til at hjælpe patienter med psoriasis og psoriasisgigt.

Sådan søger du
Når du søger legat, er det vigtigt, at du laver en grundig beskrivelse af dit projekt. Du bedes derfor udfylde en formular, hvor du bl.a. skal beskrive formål og perspektiv med
projektet, projektets forløb og eventuelle samarbejdspartnere, tidsramme for projektet og projektets økonomi. Du skal vedhæfte et CV over din uddannelse, din faglige baggrund og eventuelt hidtidige forskning. Du må gerne begrunde din interesse for psoriasisområdet, men det er ikke noget krav.

Udfyld formularen på her

Har du spørgsmål til Psoriasis Forskningsfonden, er du velkommen til at kontakte os på mail@psoriasisforskning.dk eller på telefon 36 75 54 00. 

Legatuddeling
Fonden uddeler legater en til to gange årligt. Alle legatansøgere modtager et skriftligt svar på deres ansøgning. Der er ingen øvre beløbsgrænse for vores legater. Erfaringsmæssigt uddeler fonden dog ikke legater over 250.000 kroner.

En døråbner til andre fonde
Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langt fra altid forskerens samlede projektudgifter. Vores legater har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde. Det er fondens formål at udbygge, styrke og fremme forskningen af psoriasis.

Fonden består af Niels Jensen, formand, Ruddy Hvilsted, kasserer og Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital(AUH) - og med i det tværfaglige team på det nationale Center for Autoimmune Sygdomme på AUH.

Fonden uddeler legater en til to gange årligt - næste ansøgningsfrist er den 15. september 2020.