Patienterne betaler prisen i regionernes model

af Birgitte Snedker-Sørensen   |   15. januar 2016, 15:44

Som en tyv om natten har Danske Regioner sneget en model for prioritering af medicin på bordet – en model, som vrager sundhedsvæsenets kerneværdier om patienters fri og lige adgang til behandling.

Regionerne kortslutter dermed den igangværende konstruktive dialog blandt landets politikere om, hvordan man i fremtiden holder styr på de stigende udgifter til medicin.

Danske Patienter finder det dybt kritisabelt, at Danske Regioner melder en næsten færdig model for medicinprioritering ud uden, at der har været en forudgående dialog med interessenter og medlemmer af de nuværende medicinråd, KRIS og RADS.

- Den model, regionerne har fremlagt, vil få vidtrækkende konsekvenser for patienterne, og det er derfor meget uforståeligt, at der ikke har været inddragelse og åbenhed om udviklingen af modellen, siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter.

Indholdet af modellen, som i dag blev præsenteret på et pressemøde i Danske Regioner, er dybt problematisk. Der lægges op til en økonomisk prioritering, som er udemokratisk, uigennemsigtig og vil føre til øget ulighed. Det strider med andre ord mod de værdier, vi i dag betragter som kernen i det danske sundhedsvæsen.

- Det er dybt bekymrende, at Danske Regioner med et trylleslag sælger ud af sundhedsvæsenets bærende principper om fri og lige adgang, siger Lars Engberg.

Ulighed: Kun de rige kan få
Et af hovedproblemerne er, at sundhedsøkonomer får tildelt for stor magt. Regionspolitikerne har gentagne gange pointeret, at man alene ønsker at fravælge medicin, der har en lille eller ingen mereffekt i forhold til en eksisterende behandling. Alligevel fremlægger regionerne en model, der kan medføre, at sundhedsøkonomer siger nej til en medicin, der har stor mereffekt, hvis de vurderer, at prisen er for høj.

- Det betyder, at patienter i fremtiden ikke kan være sikre på at få den bedste behandling, og kun de, der har råd til selv at betale, vil have mulighed for at få den dyre medicin. Det er en ulighed, som vi på ingen måde kan acceptere i det danske sundhedsvæsen, understreger Lars Engberg.

Med modellen risikerer man ifølge Danske Patienter, at regionernes økonomiske hensyn vejer tungere end de faglige hensyn i beslutninger om, hvorvidt nye lægemidler skal være tilgængelige.
- Det bliver med andre ord patienterne, der betaler prisen, siger Lars Engberg.

Læs også Altinget artikel "Sådan vil regionerne prioritere merudgifter"