Nyt nationalt center skal blive fyrtårn for behandlingen af autoimmune patienter

af Puk Holm Hansen   |   18. juli 2018, 08:17

Sundhedsministeriet har bevilget 18 millioner til et fireårigt projekt om etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital. Det er Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt og Dansk Folkeparti, der har initieret og prioriteret bevillingen til centret.

Det er Psoriasisforeningen, foreningsnetværket De Autoimmune og FAIM (Foreningen for Autoimmune Sygdomme) der i samarbejde med Afdeling for Hud- og Kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital står bag projektet, der har til formål at udvikle og forbedre behandlingen af patienter med autoimmune sygdomme i Danmark.

”Den indsats, der ydes i dag for disse patienter, halter langt efter de tilbud, vi har til folk med andre sygdomme. Der går lang tid med at finde ud af, hvad de fejler, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved dem, og mange får ikke den rigtige behandling. Det må vi gøre bedre," udtaler formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) til Berlingske om bevillingen til centret. Det er Liselott Blixt og Dansk Folkeparti, der har initieret og prioriteret denne 4-årige bevilling på 18 millioner kroner. Psoriasisforeningen siger hermed stor tak for at realisere dette projekt og prioritere denne hidtil oversete patientgruppe. 

Psoriasisforeningen er begejstret over, at etableringen af centret nu er en realitet. Det vil blive ’state of the art’ i behandlingen af autoimmune sygdomme i Europa, mener direktør Lars Werner, som udtaler:

”En diagnose kommer sjældent alene, når man har en autoimmun sygdom som fx psoriasis. Det giver store udfordringer i mødet med sundhedssystemet, når diagnoserne går på tværs af de traditionelle sygdomsområder. Det nationale center skal blive et fyrtårn i udviklingen af en helhedsorienteret behandling for denne patientgruppe, som må siges at være ramt af en overset folkesygdom. Flere hundredetusinde danskere lever nemlig med en eller flere autoimmune sygdomme som blandt andet kronisk tarmbetændelse, leddegigt og psoriasisgigt.”

Patienter med autoimmune sygdomme er ofte multisyge og lever med mere end én autoimmun diagnose. Samtidig har de en øget risiko for hjertekarsygdomme og psykiske lidelser som fx depression. Det giver komplekse sygdomsforløb og udfordringer for både patient og sundhedssystem. 

Det nationale center skal derfor udvikle nye løsninger for at sikre denne patientgruppe et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. Projektet løber i første omgang fra 2018-2022. 

Læs artikel: Overset folkesygdom koster ekstra måneds sygedage

En diagnose kommer sjældent alene 

Flere hundredetusinde danskere lever med én eller flere autoimmune sygdomme som psoriasis og psoriasisgigt, kronisk tarmbetændelse, leddegigt og rygsøjlegigt. Sygdommene er ofte invaliderende og kendetegnet ved, at mere end hver femte patient har mere end en autoimmun diagnose. Derudover har autoimmune patienter øget risiko for en række følgesygdomme. 

Det gør patienter med autoimmune sygdomme til en udsat gruppe. Fx viser undersøgelser, at jo flere autoimmune diagnoser, man har, desto sværere har man ved at tage en uddannelse og få og fastholde et arbejde, og autoimmune patienter har i gennemsnit 28 ekstra sygedage om året som følge af deres sygdom. Udfordringerne i mødet med sundhedssystemet stiger også med antallet af diagnoser (se højreboksen for kilde).

Det viser tydeligt, at der meget at hente ved at effektivisere behandlingen af patienter med autoimmune sygdomme, for patienten såvel som for samfundet.

Læs artikel: En diagnose kommer sjældent alene

Der er derfor vigtigt at sikre et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. Formålet med etableringen af et center er at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, som kan forbedre behandlingen og øge livskvaliteten for patienterne. Behandlingen skal tage afsæt i en individuel og holistisk tilgang til patienterne.

Indsatsen for patienter med autoimmune sygdomme halter langt efter, og det skal der gøres noget ved, mener Formand for Sundhedsudvalget Liselott Blixt (DF), der har initieret og prioriteret den 4-årige bevilling på 18 millioner kroner til at etablere Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme.  
Fotograf: Steen Brogaard

Hvad betyder autoimmun?

Autoimmune sygdomme er sygdomme, som skaber en kronisk betændelsestilstand, fordi patientens immunsystem fejlagtigt angriber kroppen. 

Det er bl.a. sygdomme som leddegigt, rygsøjlegigt, psoriasis, kronisk tarmbetændelse og hudsygdommen hidrosadenitis. 

Når man har en autoimmun sygdom, har man desuden større risiko for at udvikle flere.

Fakta om autoimmune patienter

KORA (nu VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)* foretog i 2016 en undersøgelse af personer med autoimmune sygdomme i Danmark, der viste:

  • 21 procent af respondenterne har mere end én autoimmun diagnose.
  • Halvdelen er blevet set af mindst tre læger, før de fik stillet en diagnose.
  • For 26 procent tager diagnosticeringen mere end et år.
  • Hver fjerde har inden for det sidste år haft mere end 20 sygedage relateret til deres sygdom.
  • 18 procent med tre eller flere autoimmune diagnoser er kommet på overførselsindkomst på grund af deres sygdom.

Læs om rapporten her..

*Tidligere Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse