Nyt ambitiøst forskningscenter skal sikre international topposition inden for forskning i hudsygdomme

af Birgitte Snedker-Sørensen   |   19. november 2018, 18:39

Et nyt ambitiøst forskningscenter på Københavns Universitet skal bane vej for bedre forståelse og behandling af hudsygdomme, der plager en fjerdedel af verdens befolkning. LEO Fondet står bag den store bevilling på 400 millioner kroner over 10 år. Det er centrets ambition at samle førende danske og internationale forskere inden for immunologi og hudsygdomme for at skabe ny viden, som på sigt kan lede til bedre diagnostik og mere effektive behandlinger af eksempelvis psoriasis og eksemsygdomme.

Det nye center ’LEO Foundation Skin Immunology Research Center’ vil skabe international topforskning i hudens immunforsvar og dens sygdomme. Centret får hovedkvarter på 12. sal i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet, hvorfra forskere vil arbejde tæt sammen med andre stærke danske og internationale forskningsmiljøer og hospitaler.

”Det er et stort privilegium for dansk forskning, at vi snart kan slå dørene op til vores nye center”, siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU og fortsætter “Vores stærke forskningsmiljøer i en af verdens førende forskningsregioner - Greater Copenhagen - giver os en unik mulighed for at sætte dansk forskning inden for immunologi, hud og hudsygdomme på verdenskortet. Hudsygdomme udgør et mærkbart problem for mange mennesker i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at vi bidrager til at styrke vores samlede viden om disse sygdomme.”

Nye behandlings- og diagnostiske metoder skaber grundlag for personlig medicin
Populært sagt fungerer huden som vores skjold og som immunsystemets forlængede arm. Huden er menneskets største organ og sørger for, at vi kan overleve ved at værne mod de bakterier, vira og kemiske stoffer, der konstant angriber vores kroppe. Centret skal bidrage til ny viden om huden og udvikling af behandlinger, der kan styrke immunforsvarets kamp mod nogen af de flere end 3.000 kendte hudsygdomme.  

”Nogle gange fejler immunsystemet og angriber vores egen organisme. Det kan resultere i autoimmune sygdomme. For at kunne forbedre vores sygdomsforståelse og skabe bedre behandlingsformer er det meget afgørende, at vi øger vores viden om hudens komplekse funktioner og cellulære og molekylære sammensætning. Den forskning kan vi nu sætte fart på i det nye center, og vi håber det med tiden kommer til at få afgørende betydning for rigtig mange mennesker over hele verden”, siger professor, Niels Ødum fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, der skal lede centret i den første periode.

Danmark som internationalt epicenter for forskning i hudsygdomme
Centrets forskere vil indgå i et tæt samarbejde med førende nationale og internationale forskere på universiteter og hospitaler for dermed at skabe værdifuld og effektiv vidensdeling på tværs af det store forskningsfelt.

Dette tværdisciplinære samarbejde skal blandt andet gøre brug af Big Data og højtspecialiseret proteomics-forskning til at kortlægge og analysere proteinerne i huden. Det vil give ny indsigt i sygdomsmekanismer ved hudsygdomme og kunne skabe grobund for udviklingen af nye diagnostiske tilgange og nye lægemidler.

Samtidig skal centret sikre optimale rammer for uddannelse og talentudvikling af studerende og kommende generationer af specialister inden for området.

Massivt løft til sygdomsområde med stort behov for mere viden
Sammenlignet med andre sygdomsområder har forskning i hudsygdomme traditionelt været lavere prioriteret i den sundhedsvidenskabelige forskning.

”1 ud af 4 på verdensplan lider på et givent tidspunkt af en hudsygdom, og mange af de sygdomme kan vi ikke behandle på tilfredsstillende vis i dag. Vi er derfor nødt til at løfte barren inden for forskning i hudsygdomme. LEO Fondet støtter den bedste internationale forskning i hudsygdomme, og vi har nogle unikke muligheder for at sætte Danmark endnu stærkere på landkortet inden for dette område. Det vil det nye center bidrage til”, siger administrerende direktør Jesper Mailind fra LEO Fondet.

Ifølge Psorisasisforeningen er det på tide, at forskningen bliver løftet, da hudsygdomme har både store personlige og samfundsmæssige konsekvenser. 

”For mange mennesker fører synlige hudsygdomme til stigmatisering. Folk med hudsygdomme lider ofte af en stærkt nedsat livskvalitet. Det er derfor særdeles glædeligt, at vi nu får et center på allerhøjeste internationale niveau, der specifikt fokuserer på at komme helt ind til kernen i forståelse af hudsygdomme som fx psoriasis og komme nærmere ønsket om præcisionsmedicin. Og så lige i ”baghaven” – her i Danmark. Med tilblivelse af det nye forskningscenter får drømmen og håbet om en egentlig kur for psoriasis, som vi fx kender det fra kræftområdet, en saltvandsindsprøjtning af dimensioner. Det er vi taknemmelige for”, siger direktør Lars Werner fra Psoriasisforeningen.

Indvielse af ’LEO Foundation Skin Immunology Research Center’
Indvielsen af centret markeres ved en festlighed mandag d 25. februar 2019 på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i tilstedeværelse af Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers. 

Læs mere på www.sic.ku.dk (website lanceres den 18. november).