Ny strategi sikrer knivskarp kurs for Psoriasisforeningen

af Puk Holm Hansen   |   8. december 2016, 09:59

Fra januar 2017 igangsættes Psoriasisforeningens ambitiøse 2020-strategi. Strategien skal styrke vores position som forening og dermed sikre en endnu mere slagkraftig indsats, der sætter psoriasis på dagsordenen, så flere kan få et godt liv med psoriasis og psoriasisgigt. Strategien er hele foreningens, den har rod i kredsene og hos vores medlemmer, og med den er en vigtig milepæl nået. Nu begynder arbejdet med at omsætte visionerne til handling.

”Psoriasisforeningen kæmper for at forbedre vilkårene for de 165.000, der lever med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark, og deres pårørende”. Den sætning har man nok hørt mere end én gang, hvis man på den ene eller anden måde har beskæftiget sig med Psoriasisforeningen. Men én ting er, hvad vi som forening kæmper for. Et andet er, hvilke konkrete mål vi sætter os som forening, og hvordan vi når disse mål. Det er baggrunden for den proces, som foreningen igangsatte i 2015 med strategiudvalget, og som resulterede i vedtagelsen af foreningens nye strategiplan i efteråret 2016.

Psoriasisforeningens 2020-strategi skal tegne linjerne for foreningens fremtidige arbejde og sikre den røde tråd i vores projekter, så vi når vores mål både nu og her og på længere sigt. Sten Svensson, Formand for Psoriasisforeningen og en del af strategiudvalget, forklarer:

”Psoriasisforeningen er i offentligheden anerkendt som en troværdig samarbejdspartner og et utrætteligt talerør for de 165.000 danskere, der lever med psoriasis i hud og led - det forpligter. Derfor skal foreningens arbejde, vores projekter, indsatser og alt, hvad vi gør, gennemsyres af en klar kurs og konkrete mål for vores arbejde. Det er det, som 2020-strategien skal sikre, og med udviklingen af strategien er et stort og vigtigt stykke arbejde veloverstået. Nu er vi klar til at gå i gang med det rigtige arbejde - nemlig at omsætte visionerne til handling.”

Strategien er dybt forankret i foreningen
Hele strategi-processen er forløbet med det klare mål for øje, at strategien skal være hele foreningens. De første skridt mod den ambitiøse 2020-plan blev taget på et kredsformandsmøde i marts 2015. Som resultat af indledende diskussioner blev der nedsat et strategiudvalg, som på den baggrund sammenfattede et oplæg, som er blevet gennemarbejdet på møder med kredsbestyrelserne landet over ad flere omgange. 

”Det har været en fantastisk proces, hvor vi i strategiudvalget har fået helt utrolig mange gode input, og er kommet langt med at diskutere de styrker og svagheder, som vi som forening skal arbejde med i de kommende år. Vi er en forening, der er og skal være dybt forankret som en medlemsstyret organisation. Vi bygger på den store, frivillige indsats, der lægges i alle kredsene. Derfor gælder det om at finde en måde at udnytte hinandens kompetencer og ressourcer, så vi samler kræfterne mod det samme mål. Strategi handler om at blive enige om, hvor vi vil hen, og så finde den nemmeste vej derhen,” fortæller Sten om strategiarbejdet.

Foreningen går en spændende tid i møde
Eli Glückstadt, som er formand for Vestsjællandskredsen, og James Rickmann, som er en del af strategiudvalget, har oplevet inddragelsen af kredsene som en vigtig og positiv del af processen. De har begge været engageret i udviklingen af strategien og fremhæver hver især forskellige fokusområder:

"Det begynder at blive rigtigt interessant at være med i foreningen, fordi man kan se og mærke, at vi rykker os. Vi har mange projekter og tiltag i gang, og der kan strategien bidrage til, at vi lægger kræfterne de rigtige steder. Og så er det selvfølgelig en vigtig del, at vi får tiltrukket flere medlemmer og aktive frivillige, for det er helt afgørende, at vi står sammen, så vi kan få større gennemslagskraft," forklarer Eli. James tilføjer i den forbindelse: 

”Der bliver strategien særligt interessant, fordi vi skal ind og arbejde med vores frivillighedskultur og med, hvordan vi kan styrke vores struktur, så vi kan blive mere konkrete på, hvilke opgaver vi kan påtage os rundt i landet. Begge dele har at gøre med, hvordan vi bedst muligt mobiliserer foreningens ressourcer. Men derudover skal vi også tænke langsigtet i forhold til, hvordan vi skal tale til dem, der ikke er medlemmer endnu, men som gerne skal blive det i fremtiden,” påpeger James.

PsoUng prioriteres i strategien
PsoUng har også haft en central rolle i strategiprocessen. Foreningens ungdomsafdeling er nemlig en integreret del af både udviklingen af strategien såvel som implementeringen, og repræsentanter fra PsoUng har indgået engageret i strategiarbejdet og været med til at tegne linjerne for foreningen og ungeindsatsen fremover. Kirstine Bukhave, repræsentant for PsoUng i strategiudvalget, udtaler:

”Vi er simpelthen kanon-stolte over, at vi har fået den prioritering i strategien, og vi er klar til at give den en skalle! Vi skal tale til og engagere en masse unge, som har lyst til at dele ud af deres erfaringer, blive en del af et fedt og lærerigt fællesskab, og som har mod på at gøre en forskel i foreningen og for alle med psoriasis og psoriasisgigt. Alle kan være med og bidrage med det, man kan, men man får i den grad også en masse tilbage. Det er dét budskab, vi fra PsoUngs side skal have udbredt,” slår Kirstine fast.

”Vi er allerede godt på vej – men nu bliver vi endnu skarpere. Sammen sætter vi den dagsorden, der gør det muligt at få et bedre liv med psoriasis,” slutter Sten Svensson.