Ny forsøgsordning kan give udvalgte patientgrupper medicinsk cannabis

af Puk Holm Hansen   |   25. november 2016, 11:12

Gennem en ny forsøgsordning får læger fra 2018 mulighed for at ordinere cannabis til medicinsk brug til patienter med kræft, kroniske smerter, multipel sclerose og rygmarvsskade. Det kan give nye muligheder for visse patienter, der lider af smerter fx pga. psoriasisgigt, og som har svært ved at finde effektiv smertelindring.

Formålet med forsøgsordningen er at etablere en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, så udvalgte patientgrupper kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge (dog gennem egenbetaling). Herved kan nogle af de patienter, der selvmedicinerer med ulovlige produkter, få et lovligt alternativ, ligesom anvendelsen kan ske i mere sikre rammer.

”Psoriasisforeningen er meget positiv over for, at denne forsøgsordning nu er vedtaget. Det kan give en ny behandlingsmulighed for en række af de patienter, som har kroniske smerter, og som ikke kan smertedækkes ad anden vej. Det kan fx være patienter med psoriasisgigt, som vi repræsenterer,” udtaler Lars Werner, direktør for Psoriasisforeningen, om den nye forsøgsordning.

Som en del af forsøgsperioden skal der foretages en evaluering af ordningen med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at gøre ordningen med medicinsk cannabis permanent. Det er Regeringen (V) og en række partier herunder S og DF der den 8. november 2016 i tilknytning til satspuljeaftalen har indgået aftalen. Der afsættes 22 mio. kr. til ordningen, som starter den 1. januar 2018.

For udvalgte patientgrupper – men der er en åbning
I aftalen udpeges som udgangspunkt fire patientgrupper til ordningen. Men formuleringer i aftaleteksten åbner op for, at andre patienter også kan få muligheden for at indgå i forsøgsordningen. I den ny aftale skriver Sundhedsministeriet, at ordningen omfatter patienter med:

  • Multipel sklerose: Spasticitet, centrale smerter og smertefulde spasmer. Desuden kan der overvejes tilladelse til at behandle blærefunktionsforstyrrelser.
  • Rygmarvsskade (paraplegi): Spasticitet og centrale smerter samt smertefulde spasmer.
  • Kronisk smertebehandling: Hvor anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tåles, fx neuropatiske smerter og ”cancer” smerter i led, knogler og muskler.
  • Kvalme og opkastning efter kemoterapi. Hvor anden behandling har svigtet.

Formuleringen i forbindelse med kronisk smertebehandling giver en relativt fleksibel definition af denne patientgruppe. Dertil står der i aftaleteksten, at ”Fraviger en læge efter denne konkrete faglige vurdering indikationslisten (ovenstående liste, red.), skal udførlig begrundelse herfor fremgå af patientens journal”. 

”Med disse formuleringer er der altså rum for, at det er den behandlende læge, der kan vurdere, om patienten kvalificerer sig til forsøgsordningen - og sammen med patienten kan træffe en beslutning om at indgå i forsøgsordningen med medicinsk cannabis,” forklarer Lars Werner.

Danske Patienter: Der skal gøres opmærksom på muligheden
Danske Patienter ser også den nye ordning som gode nyheder for patienterne, men indholdet i de kommende vejledninger bliver afgørende, mener paraplyorganisationen for patientforeninger i Danmark, som Psoriasisforeningen er medlem af. Danske Patienter undrer sig over, at der kun er nævnt fire patientgrupper, der kan indgå i forsøget, men påpeger ligeledes muligheden for, at andre patientgrupper også kan få ordineret cannabis af deres læge, hvis der er en god begrundelse. 

Formand for Danske Patienter Morten Freil udtaler i den forbindelse: 
”Det åbner op for, at alle patienter, der har behov, kan få behandlingen. Men her er det vigtigt, at lægerne rent faktisk ved og benytter den mulighed. Vi vil holde skarpt øje med de kommende vejledninger for at sikre os, at det bliver klart og tydeligt, at den mulighed eksisterer. Og vi vil anbefale, at man løbende følger op på, om den bliver benyttet.”

Lars Werner bakker op og understreger:
”Vi skal sikre, at der bliver gjort opmærksom på muligheden, så den bliver benyttet. I den sammenhæng påhviler der dels de sundhedsfaglige, men også patienterne og deres foreninger et ansvar for at sikre, at lægerne benytter sig af ordningen og tager udgangspunkt i patienternes behov og ikke deres egne eventuelle personlige præferencer i forhold til medicinsk cannabis.” 

Hvis man ikke kan vente til 2018
Som nævnt bliver forsøgsordningen først igangsat fra januar 2018, men faktisk er det allerede i dag muligt at få udskrevet medicinsk cannabis. Siden oktober 2015 er der blevet fremstillet medicinsk cannabis på landets største apotek, Glostrup Apotek. 
Hvis lægen sammen med patienten vurderer, at netop denne type smertelindring er den rigtige, fremstilles cannabiskapsler og -dråber i den styrke, som er aftalt med lægen.  Prisen ligger i omegnen af 2.100,- for 60 kapsler.

 

Vejledning til forsøgsordningen: Godkendte, konventionelle lægemidler bør være afprøvet
Til forsøgsordningen skal der udarbejdes en vejledning til lægerne for at understøtte behandlingen, og en af forudsætningerne for at kunne indgå i ordningen er, at relevante, godkendte konventionelle lægemidler bør være afprøvet, før behandling med medicinsk cannabis forsøges.

Det er den ordinerende læge, der beslutter, om patienten kan indgå i ordningen, men lægen skal lade patienten indgå aktivt i beslutningen om at iværksætte behandling med medicinsk cannabis. Dog vil det altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.