COVID-19: Nu kan risikogrupper og pårørende få sygedagpenge

af Psoriasisforeningen   |   18. maj 2020, 12:01

Nu er ordningen på plads, så risikogrupper ikke skal stå i et urimeligt dilemma, hvor de må vælge mellem arbejde og helbred af frygt for at blive smittet med ny corona-virus. 

Igennem mange uger har Danske Handicaporganisationer, som vi er medlem af, presset på for en løsning for risikogrupper og deres arbejdspladser - så mennesker, der er særligt udsatte for alvorlig sygdom med COVID-19, og deres pårørende ikke står i et urimeligt dilemma, hvor de er tvunget til at vælge mellem arbejde og helbred, og fx risikere at blive smittet på arbejdspladsen.

Nu er der indført en ordning, der indebærer, at mennesker i risikogruppen og pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, bliver omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion. Læs mere længere nede.

Kontakt din læge for vurdering af, om du eller din pårørende er i risikogruppen.

Se Psoriasisforeningens side om risikofaktorer ift. psoriasis i hud og led her.

OBS. men tag altid udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens komplette liste her.

Kort om den nye aftale for risikogrupper:

  • Mennesker i risikogruppen og pårørende i husstand med personer i den særlige risikogruppe er omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion, hvis det ikke er muligt med hjemmearbejde eller at indrette arbejdspladsen og ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er smitterisikofyldt.
  • Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19 samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.
  • Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.
  • Der er afsat 200 millioner kroner til ordningen. Loven vil blive hastebehandlet og gælde fra lovens ikrafttræden til og med den 31. august 2020.

Læs desuden mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside