Tilskud til børn med psoriasis

Børn under 18 år med psoriasis kan ifølge loven om social service få tilskud til nødvendige merudgifter i forbindelse sygdommen. Tilskuddet skal søges hos kommunens socialforvaltning og vurderes individuelt.

Dækker uanset indtægt
Tilskuddet er normalt uafhængigt af indtægtsforhold, og den dækker de udgifter, der ligger udover normal forsørgelse af et barn - herunder udgifter til nødvendige lægemidler og ekstra udgifter til creme, tøj, vask, kørsel til og fra behandling mv.

Tilskud varierer fra kommune til kommune
Der kan være forskel på, hvor meget den enkelte kommune er villig til at betale. Nogle kommuners sagsbehandlere kender til psoriasis og ved, i hvilket omfang man er påvirket af sygdommen, mens andre kommuner er mere uvidende om sygdommen.

Tilskud til klimabehandling til børn
Børn, der skal i klimabehandling, kan desuden i særlige tilfælde få dækket nødvendige merudgifter i forbindelse med opholdet. Tilskuddet kan søges hos kommunen.