Skab balance i hverdagen

Forældrenes håndtering af psoriasis har stor betydning for, hvordan barnet opfatter sin sygdom. Oplever barnet, at familien og de nære omgivelse væmmes ved psoriasisen, eller at de ignorerer sygdommen, kan det medføre, at barnet også selv væmmes ved sin krop, og dermed mindskes barnets selvværd.

Barnet har brug for nærhed
Alle børn har brug for knus og kram, også selvom deres hud er fedtet eller ser anderledes ud. Et barn kan godt mærke, hvis en voksen bevidst eller ubevidst tager afstand.

Lad ikke barnet udnytte situationen
Omvendt er det vigtigt, at man ikke lader barnet og dets sygdom være det eneste omdrejningspunkt i familien. Psoriasisbørn har som alle andre børn godt af, at der bliver sat grænser. Det er vigtigt, at man ikke bruger sygdommen som en undskyldning for at lade barnet vinde de magtkampe, der altid er mellem børn og forældre.

Må ikke sygeliggøre barnet
Det er naturligvis synd, at barnet har psoriasis, men da barnet skal leve med sygdommen resten af livet, er det vigtigt, at man ikke sygeliggør barnet mere end højst nødvendigt. Som forældre til et psoriasisbarn har man en stor opgave med at lære barnet at acceptere sin sygdom og lære at leve med den.

Unge og psoriasis
Mange psoriasispatienter får deres første udbrud i teenageårene. Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte reagerer, men mange unge har en tendens til at isolere sig.

Det bedste forældre kan gøre, er at opfordre til åbenhed både overfor sig selv og omgivelserne. Nogle unge vil gerne have hjælp fra forældrene, andre ønsker at tackle sygdommen selv.

Det er vigtigt, man som forældre ikke overskrider de unges grænser. Ofte kan det være en stor hjælp for de unge at få oplysninger om, hvor de selv kan søge mere information.