Lægevidenskabeligt forsøg om psoriasis og tarmbakterier

af Psoriasisforeningen   |   1. august 2019, 05:00

Psoriasisforeningen er blevet spurgt, om vi vil videreformidle følgende opslag: Mænd og kvinder med psoriasis søges til lægevidenskabeligt forsøg på Hud- og allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital.

Vi ønsker med dette studie at undersøge, om der er forskel i tarmens bakteriesammensætning hos patienter med psoriasis sammenlignet med tarmens bakteriesammensætning hos personer uden psoriasis.

Hvem kan indgå i forsøget?
Mænd og kvinder der ≥ 18 år eller < 75 år, som:

  • Har moderat til svær psoriasis
  • Ikke er i systemisk behandling mod psoriasis
  • Er af kaukasisk afstamning
  • Har et BMI under 35
  • Ikke har diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom (Mb. Crohn/colitis ulcerosa)

Forsøget udgør mellem 1-3 besøg, og omfatter undersøgelse af din hud, blod-, urin-, spyt- og afføringsprøve (opsamlingskit til hjemmebrug udleveres).

Deltagelse honoreres med 500DKK per besøg samt kompensation for transportudgifter. Alle beløb er skattepligtige. Forsøgsbesøg, der kan udføres i forbindelse med planlagte ambulatoriebesøg, vil ikke blive honoreret.

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte hospitalets hudklinik på telefon: 38 67 31 43 mellem kl. 9-14 eller sende en mail til læge, ph.d.-studerende Tanja Todberg på tanja.todberg@regionh.dk

Forsøget er godkendt af Videnskabsetiske Komité (Journal nummer H-18041455).
Hud- og allergiafdelingen
Herlev og Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup