Lægemiddelstyrelsen iværksætter nye tiltag til forebyggelse af fejl med methotrexat

af Psoriasisforeningen   |   2. december 2019, 11:45

Efter sager med fejl i doseringen af lægemidlet methotrexat har man det seneste år både i EU og i Danmark iværksat en række forskellige tiltag for at undgå overdosering. Senest har Lægemiddelstyrelsen den 27. november udsendt en sikkerhedsmeddelelse til læger og andre sundhedsprofessionelle med info om håndtering af præparatet. 

Lægemiddelstyrelsen har netop udsendt information til over 10.000 læger og andre sundhedsprofessionelle om sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med håndteringen af medicinen på blandt andet plejehjem. Læs mere om meddelelsen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Det sker for at forebygge alvorlige doseringsfejl. Psoriasisforeningen er en af flere patientorganisationer, der har givet input til forskellige tiltag til forebyggelse af doseringsfejl.

Methotrexat er et systemisk lægemiddel mod inflammatoriske sygdomme som fx psoriasis og psoriasisgigt. Over en årrække har der været sager, i Danmark og udlandet, med overdosering af methotrexat. Ved de pågældende sygdomme skal medicinen typisk gives ugentligt, men der er hvert år patienter, som ved en fejl får medicinen dagligt, og det kan give alvorlige bivirkninger.

Methotrexat er en effektiv og sikker behandling, når den gives korrekt. Er der noget, du er i tvivl om vedrørende din egen behandling, bør du kontakte din læge.

En række tiltag iværksat
Problemerne med overdosering af methotrexat har i længere tid været i myndighedernes fokus. Senest har undersøgelser i Det Europæiske Lægemiddelagenturs  (EMA) bivirkningskomité vist, at doseringsfejlene kan forekomme i alle led, fra udskrivning til dosering af medicinen. I den forbindelse udsendte EMA tidligere på året et sæt anbefalinger til, hvilke forholdsregler der bør tages for at sikre, at lægemidlet gives korrekt, læs dem her.

I både EU og i Danmark har man iværksat forskellige tiltag ad flere omgange for at undgå overdosering af methotrexat. Styrelsen for Patientsikkerhed og medicin.dk lancerede i september måned blandt andet kampagnen 'Stop Tænk Tjek', der havde fokus på såkaldte risikosituationslægemidler – herunder methotrexat - og sidste år gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen en kampagne, der skulle forebygge doseringsfejlene med methotrexat på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

Endelig har præparatet derudover fået en særlig advarselsboks på pakken og i indlægssedlen for at sikre en korrekt dosering. Advarselsboksen på pakningen er rød, og det fremgår, at medicinen kun skal tages én gang ugentligt, når den bruges til behandling af gigt, psoriasis og crohns sygdom.