Lægemiddelinfo: Opdaterede anbefalinger for lægemidlet Xeljanz

af Psoriasisforeningen   |   12. februar 2020, 08:59

Lægemiddelstyrelsen har udsendt opdaterede anbefalinger for lægemidlet Xeljanz, som blandt andet anvendes til at behandle psoriasisgigt. Præparatet bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for blodpropper. 
 
I 2019 viste undersøgelser fra det europæiske lægemiddelagentur EMA, at Xeljanz (tofacitinib) kan øge risikoen for blodpropper i benene og lungerne hos patienter, der i forvejen er i risiko for at udvikle blodpropper, og for alvorlige og dødelige infektioner hos patienter over 65 år. Derfor orienterede Lægemiddelstyrelsen om, at Tofacitinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for disse sygdomme, uanset diagnose og dosering. 
 
Nu har Lægemiddelstyrelsen udsendt opdaterede anbefalinger for anvendelsen af Xeljanz, blandt andet:

  • Ved behandling af psoriasisgigt bør den anbefalede dosis på 5 mg to gange dagligt ikke overskrides.
  • Patienterne skal informeres om tegn og symptomer på blodpropper i ben og lunger, inden de starter i behandling med tofacitinib, og rådes til omgående at søge lægehjælp, hvis de får sådanne symptomer under behandlingen.
  • Hos patienter over 65 år er risikoen for alvorlige infektioner og mortalitet på grund af infektioner yderligere forøget. Hos sådanne patienter bør tofacitinib derfor kun overvejes, hvis der ikke findes anden velegnet behandling.

Produktinformationen for Xeljanz og informationsmaterialet til sundhedspersoner og patienter vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.
 
Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.
 
Er der noget, du er i tvivl om vedrørende din egen behandling, bør du kontakte din læge.