Viborg-Skive:
Generalforsamling

Højslev   |   27. februar, 18:00 - 22:00

Vi starter aftenen med at servere Dansk bøf med bløde løg, og hvad dertil hører. Senere på aftenen vil der være kaffe, og en småkage. Vand og øl. kan købes!

Vi starter mødet med, at Foreningens direktør Lars Werner informerer om de ting Landsforeningen arbejder med, for at gøre livet og hverdagen så let som muligt, når det skal leves med psoriasis og psoriasisgigt, som fx nationale kliniske retningslinjer, vederlags fri fod terapi, velkomstpakke m.fl.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, - bestyrelsen vil foreslå Aage Nystrup
 2. Årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. ndkomne forslag, herunder også sager der skal behandles på et ordinært HB møde
  - Forslag skal være formanden i hænde senest den 19. marts 2018
 5. Valg af: 
  a. Formand - Jens Sloth Nielsen modtager genvalg
  b. 2 Bestyrelsesmedlemmer
  c. 2 suppleant
  d. 1. revisorer
  e. 1. revisorsuppleanter
 6. Eventuelt.

Tilmelding: grundet spisningen må vi bede jer tilmelde jer senest søndag den 22. februar 2018 til enten Hanne Svane telefon 21 90 48 23 eller hsv@psoriasis.dk eller Jens Sloth Nielsen på telefon 20 43 55 20 eller mail jsn@psoriasis.dk

Sted: Bentas Cafeteria, Vinkelvej 15, Højslev.

Vi glæder os til at se jer!

På bestyrelsens vegne
Jens Sloth Nielsen

Del siden: