Thy-Mors:
Generalforsamling 2020

011-20 - Gullerup Strand, Grydhøjvej 25, Erslev   |   2. marts, 18:00 - 21:30

Kom med til vores ordinære generalforsamling. Der er både mulighed for lækker mad, amerikansk lotteri, hygge og ikke mindst mulighed for at høre hvad der rør sig i foreningen og være med til at præge fremtiden.

Dato: 2. marts 2020
Tid: kl. 18.00-21.30
Adresse: Gullerup Strand, Grydhøjvej 25, Erslev
Tilmelding: Tilmelding senest den 23. februar telefon til Dorthe på 28 72 01 50 eller Egon på 40 96 71 59.
Pris: det er gratis, dog er drikkevarer for egen regning.
Praktiske oplysninger: Der vil blive udsendt indkaldelse til generalforsamlingen, når vi nærmer os. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.