Sydøstjylland:
Generalforsamling 2020

008-20 - Det Brunske Parkhus, Kirkestræde 3, Fredericia   |   20. februar, 18:00 - 21:30

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne og eventuelle forslag skal være kredsens formand Lisa Fürstenberg i hænde senest den 6. februar 2020.

Program:
Kl. 18.00 Velkomst og præsentation
Kl. 18.15 Generalforsamling i flg. vedtægterne
Kl. 19.15 Spisning, hvor foreningen er vært
Kl. 20.15 Hyggeligt samvær med bl.a. psoriasis som emne, kaffe og spørgsmål

Dagsorden til Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde, senest d. 9. februar 2020 på mail: ifu@psoriasis.dk

Dato: torsdag, 20. februar 2020
Tid: kl. 18.00-21.00
Adresse: Det Brunske Parkhus, Kirkestræde 3, Fredericia
Tilmelding: Tilmelding skal ske til kredsens næstformand Ruddy Hvilsted på mail: rhv@psoriasis.dk eller sms 20 93 12 11 med navn og antal deltager senest 9. februar 2020.
Pris: Det er gratis at deltage
Praktiske oplysninger: Kredsen sender invitation ud på mail sidst i januar 2020. Det er derfor vigtigt, at vi har din aktuelle mailadresse, så vi er sikker på, at du modtager alle vores nyheder og beskeder. De af jer, der endnu ikke har registreret jeres mailadresse, eller som har fået ny mailadresse kan kontakte Landskontoret på telefon 36 75 54 00 mandag-fredag mellem kl. 10.00-14.00 for at lade jer registrere.