Sydøstjylland:
Generalforsamling 2019

Fredericia   |   6. marts, 18:00 - 21:00

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne og eventuelle forslag skal være kredsens næstformand Ruddy Hvilsted i hænde senest den 20. februar 2019.

Program:
Kl. 18.00 Velkomst og præsentation
Kl. 18.15 Generalforsamling i flg. vedtægterne
Kl. 19.15 Spisning, hvor foreningen er vært
Kl. 20.15 Hyggeligt samvær med bl.a. psoriasis som emne 

Kaffe og spørgsmål

Dagsorden til Generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Eventuelt

Evt. forslag skal være formanden i hænde, senest den 20. februar på mail ifu@psoriasis.dk

Din tilmelding til Ruddy Hvilsted, senest den 20. februar på mail rhv@psoriasis.dk eller mobil 20 93 12 11 med navn og antal deltagere.

Dato: onsdag den 6. marts 2019
Tid: kl. 18.00-21.00
Sted: Det Brunske Parkhus, Kirkestræde 3, Fredericia
Tilmelding: Tilmelding skal ske til kredsens næstformand Ruddy Hvilsted på telefon 20 93 12 11 eller via mail: rhv@psoriasis.dk senest 20. februar 2019.
Pris: Det er gratis at deltage
 

Del siden: