Sydøstjylland:
Generalforsamling

Fredericia   |   17. april, 17:30 - 21:00

Psoriasis Foreningen Sydøstjyllandskredsen indkalder her med til den årlige Generalforsamling.

Program:
Kl. 17.30: Velkomst, præsentation og fællesspisning, hvor foreningen er vært.
Kl. 18.30: Generalforsamling iflg. Dagsordenen
Kl. 19.45: Kaffe og spørgsmål

Din tilmelding skal ske senest den 12. april på mail til rhv@psoriasis.dk med navn og antal deltagere.

Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne
  6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 8.april på mail til lfu@psoriasis.dk.

Sted: EUC Lillebælt, Teknikervej 2 7000 Fredericia

BEMÆRK!
Denne indkaldelse erstatter den tidligere fremsendte, hvor datoen var d. 27. februar, men den dag blev aflyst på dagen p.g.a. snestorm. Der har så været planlagte ferier som skulle afholdes og nu her til sidst har vi jo også holdt Påskeferie.

På bestyrelsens vegne
​Lisa Fürstenberg

Del siden: