Sydøstjylland:
Åbent patientkontor i Kolding

Kolding   |   7. november, 15:00 - 17:00

Vi holder åbent på patientkontoret i Sundhedscenteret i Kolding. Siden den 27. marts 2015, hvor Sundhedscenter Kolding åbnede, har Sydøstjyllandskredsen været på pletten. Sundhedscenter Kolding er hele kommunens sundhedscenter, hvor borgere kan henvende sig ved behov for genoptræning, sundhedspleje eller sundhedsfremme og forebyggelse. Sydøstjyllands kredsen har patientkontor i huset, og træffes 2 timer den første torsdag i hver måned.

Formålet med Sundhedscenter Kolding er at give borgerne én indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud. Grundlaget for sundhedscenterets arbejde er Kolding Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalerne med Region Syddanmark. Helt unikt er Sundhedscenter Kolding opført på Sygehus Lillebælts grund, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning for at borgerne kan opleve et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Bor du i Kolding – eller i Sydøstjyllands kredsen er du velkommen hos Psoriasisforeningen i Sundhedscenter Kolding.

Tid: 1. torsdag i hver måned fra kl. 15.00-17.00
Sted: Skovvangen 2 A, Kolding - ved siden af sygehuset.

Del siden: