Storkøbenhavn:
Generalforsamling

Valby   |   20. februar, 17:30 - 22:00

Bestyrelsen for Københavnskredsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Følgende dagorden er til behandling:

  1. Formanden byder velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger regnskab
  5. Godkendelse af regnskab
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelse
  8. Eventuelt

Sted: Valby Kulturhus Valgårdsvej 4, Valby
Tilmelding: Kredsen er vært for lidt mad og drikke forud for selve generalforsamlingen, derfor er tilmelding nødvendig til Sie Ahrensberg på telefon 50 91 80 00 eller på mail sah@psoriasis.dk. Vi skal have tilmeldingen senest den fredag den 12. februar 2019.
Pris: Det er gratis at deltage

Del siden: