Storkøbenhavn:
Generalforsamling

Valby   |   28. februar, 17:30 - 22:00

Bestyrelsen for Københavnskredsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Følgende dagorden er til behandling:

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelse
  a. valg af kredsformand for 2 år. Sie ønsker ikke genvalg. (Bestyrelsen foreslår Per Kunak Kristiansen)
  b. valg af bestyrelsesmedlem (bestyrelsen foreslår Johnny Kugelberg) for 2 år.
  c. valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Sie modtager gerne valg)
  d. valg af suppleant (Gitte Danielsen er på valg) for 1 år.
  e. valg af suppleant. (Marianne Østergaard er på valg) for 1 år.
  f. valg af suppleant. ( Per Klein er på valg) for 1 år.
  g. valg af revisor (Tom Wulff-Petersen er på valg) for 1 år
  h. valg af revisor (Erling Strunge er på valg) for 1 år
  i. valg af revisorsuppleant (Gunnar Sørensen er på valg) for 1 år
 8. Eventuelt

Sted: Valby Kulturhus Valgårdsvej 4, Valby
Tilmelding: Kredsen er vært for lidt mad og drikke forud for selve generalforsamlingen, derfor er tilmelding nødvendig til Per Kristiansen på telefon 21 42 41 63 eller på mail pku@psoriasis.dk. Vi skal have tilmeldingen senest den fredag den 16. februar 2018.
Pris: Det er gratis at deltage

Del siden: