Sønderjylland:
Generalforsamling

Aabenraa   |   27. februar, 18:00 - 21:00

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne og eventuelle forslag skal være kredsformand Erik Berg i hænde senest 13.02.2018.
Vi starter med spisning, som foreningen er vært ved, og efter selve generalforsamlingen vil Jane Thorgeirsson, politiker, holde et oplæg.
Vi slutter af med en kop kaffe og lidt sødt.
Bestyrelsen håber på et godt fremmøde!
Tilmelding: skal ske til formand Erik Berg på telefon 23 27 97 21 eller via mail ebe@psoriasis.dk senest 13. februar 2018.
Sted: Frivilligcenter Aabenraa, Sankt Nicolai, Gade 5, Aabenraa

Del siden: