Roskilde-Køge:
Generalforsamling 2020

012-20 - Frivillighuset, Det gamle Tinghus, Jernbanevej 21 A, Roskilde   |   4. marts, 18:00 - 20:00

Roskilde-Køge kredsen afholder generalforsamling. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning v/ formanden Palle Pedersen
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ regnskabsfører Lizzie Berg.
  4. Eventuelt indkomne forslag til generalforsamlingen eller forslag som skal medtages til HB mødet.
  5. Valg af:
    a. Formand og kasserer:  Palle Pedersen og Lizzie Berg er villig til genvalg.
    b.  Valg af eventuelt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, Jimmy Larsen og Jytte Jensen blev valgt i 2019 for 2 år og fortsætter.
  6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 19.2.2020.

Dato: 4. marts 2020
Tid: kl. 18.00-20.00
Sted: Frivillighuset, Det gamle Tinghus, Jernbanevej 21 A, Roskilde
Tilmelding: Af hensyn til bespisning skal tilmelding ske senest fredag den 28 februar 2020 til Palle Pedersen Telefon 30 31 63 03 efter 18.00 eller op ppe@psoriasis.dk
Pris: Det er gratis at deltage.
Praktiske oplysninger: Der udsendes senere indbydelse på mail for at spare på portoen, det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse, så vi er sikker på, at du modtager alle vores nyheder og beskeder. De af jer, der endnu ikke har registreret jeres mailadresse, eller som har fået ny mailadresse kan kontakte Landskontoret på telefon 36 75 54 00 mandag-fredag mellem kl. 10.00-14.00 for at lade jer registrere.