Århus:
Patienten som et helt menneske - ikke bare en enkelt diagnose

  |   21. november, 19:00 - 21:00

Projektsygeplejerske Louise Møller, som nogle vil kende fra den nye Psoriasis Patientskole, vil fortælle om nogle af elementerne i hendes projekt ud fra temaet: patienten som et helt menneske. Forskning har understreget, at psoriasispatienter har en øget risiko for at få en række følgesygdomme, så det er ikke nok at se på og behandle psoriasis alene. Der skal ses på helheden i patientens hver dag og på alle udfordringer, som den enkelte patient stilles overfor.

For os som patienter betyder det, at vi ikke bare skal smøre, tage tabletter eller indsprøjtninger mod psoriasis. Der er må ske brug for kostomlægning, mere motion og andre livsstilsændringer for at have det bedst muligt og undgå følgesygdommene. Det gør Louise Møller os klogere på, lige som hun også vil fortælle os om omlægning fra datofaste kontroller til behovsstyrede kontroller, så vi ikke skal rende mere end højst nødvendigt til kontroller hos hudlæger eller på den dermatologiske afdeling. Vi får også et lille indblik i visionen for fremtiden: et tværfagligt center med mere fokus på patienten. Foredraget holdes i samarbejde med Leo Pharma.

Tilmelding: senest 14. november 2018 til Grethe telefon 86 82 59 66 mail på gje@psoriasis.dk eller Anette mail på anj@psoriasis.dk.
Sted: Marselisborg Centret, bygn. 8, indkørsel fra P.P. Ørumsgade, Aarhus.

Del siden: