Region Midtjylland:
Foredrag om vejen mod personlig medicin

Århus   |   16. september, 19:00 - 21:00

Forsker Steffen Bank, Aalborg, fortæller om sin forskning i bio-markører, der er et skridt på vejen mod den personlige medicin.

Kan genetiske markører forudsige behandlingsresultatet hos patienter behandlet med anti-TNF medicin? Det er spørgsmålet, som forskeren Steffen Bank, Aalborg, er gået igang med at undersøge med Psoriasisforskningsfondens hjælp.

Patienter med svær psoriasis behandles ofte med biologisk medicin, såsom anti-TNF (adalimumab, infliximab eller etanercept).

Omkring en tredjedel har ikke effekt af behandlingen. For at forbedre behandlingen undersøger Steffen Bank, om man kan bruge genetiske biomarkører til at forudsige hvilke patienter, der har størst sandsynlighed for at have gavn af behandlingen.

Undersøgelsen kommer til at inddrage cirka 1000 psoriasis- og psoriasisartrit patienter.

Det vil også give en bedre biologisk forståelse af, hvorfor nogle patienter ikke reagerer på anti-TNF. Den viden kan bruges til at forbed¬re behandlingen af patienterne.

De foreløbige resultater antyder, at patienter med højt niveau af det pro-inflammatoriske signalmolekyle IL-1β har mindre sandsynlighed for at reagere positivt på anti-TNF. Disse patienter vil måske have gavn af medicin rettet mod en anden IL-version.

Dato: 16. september 2019
Tid: Kl. 19.00-21.00
Sted: Marselisborg Centret, bygning 8, P.P. Ørums Gade 11, Aarhus.
Tilmelding: Du kan tilmelde dig senest fredag 6. september 2019 til Grethe på telefon 86 82 59 66 eller på mail gje@psoriasis.dk eller til Anette mail anj@psoriasis.dk.
Praktiske oplysninger: Der er indkørsel fra P.P. Ørumsgade
Pris: Det er gratis af deltage.

Del siden: