Konference:
Sådan får flest psoriasispatienter rette behandling i tide

af Psoriasisforeningen   |   29. august 2019, 11:46

Psoriasisforeningen giver til september oplæg ved denne konference, som er arrangeret af Medicinske Tidsskrifter.

Konferencen retter sig primært mod sundhedsprofessionelle i hele landet med omdrejningspunktet, hvordan psoriasisbehandlingen skal organiseres for at få de bedste muligheder for at hjælpe patienter med moderat til svær psoriasis. Der er 10 gratis pladser til patient-deltagere. 

Praktisk information

Hvornår: 18. september kl. 10.00-16.00
Hvor: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København
Tilmelding: Følg dette link

Program for dagen

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkomst – dagens moderator Elisabeth Tissot Ludvig

Om patienternes forventninger til dagen
Lars Werner, direktør i Psoriasisforening

10:20 Hvad er målsætningen med behandlingen af patienter med svær psoriasis
Lars Iversen professor, overlæge, dr. med. og formand for Dansk Dermatologisk Selskab

”Hvad er målet for behandlingen af de svært ramte psoriasispatienter, og hvad er målet for dem, der ikke skal have biologisk behandling?”

11:00 Skal ambitionerne skrues i vejret?
Lone Skov, professor, overlæge, dr.med., Gentofte Sygehus

"Guidelines og de nye behandlingsmuligheder - Skal guidelines ændres, skal vi have eventuelle screeningsprogrammer?"

"Bør ambitionerne for behandlingen sættes højere, nu da der er nye behandlingsmuligheder og samtidig adgang til biosimilære lægemidler?"

11:30-11:55: Om brugen af PRO og PROM
Robin Christensen, professor i biostatistik og klinisk epidemiologi, SDU, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

“Korrekt monitorering af sygdomsforløb er nødvendigt i forskning og anbefales i klinisk praksis” og "Hvordan bliver et ønsket “PRO” til et brugbart “PROM”?"

11:55-12:15 Brugen af PRO og PROM fra meta-plan til klinik
Tanja Schjødt Jørgensen, MSc., PhD, Senior Researcher, Head of Value Based Outcomes Unit, The Parker Institute, Copenhagen University Hospital, Bispebjerg and Frederiksberg

Vigtige faktorer for et godt liv med psoriasis, set med patientens øjne. Hvordan sikrer vi, at vi skaber værdi for patienterne i deres møde med sundhedsvæsenet. Hvordan sikrer vi patienterne et godt liv med psoriasis?

12:15 Frokost

13:00-13.30: Psoriasis og komorbiditet
Kristian Kofoed, privatpraktiserende dermatolog, Ph.d

”Få sygdomme har så mange komorbiditeter – hvordan skal vi fremover tage højde for det i behandlingen – behandlingsflow, videndeling på tværs af sygdomsområde (med særligt fokus på de psykiske lidelser) og sektor” ”Kan vi tænke almenpraksis mere ind i behandlingen af psoriasispatienterne?”

13.30-13.50: Debat om organisering af psoriasisbehandlingen – Debatten ledes af moderator Elisabeth Tissot Ludvig
Lars Iversen overlæge, professor, Aarhus og formand for Dansk Dermatologisk Selskab og Lone Skov, professor, overlæge, dr.med., Gentofte

”Hvordan kan man organisere psoriasisbehandlingen for bedst muligt at hjælpe patienter med middelsvær til svær psoriasis?”

13.50-14.10: Psoriasis behandling set fra dermatologisk speciallægepraksis - samarbejde med almen praksis og hospitalsafdelinger
Tomas Norman Dam, speciallæge i hudsygdomme, PhD, formand for Danske Dermatologers Organisation

14.10-14.25: Hvem skal besparelserne på medicin komme til gode
En patient

14.25-14.50: Kaffe

14:50-15.15 Nye muligheder er opstået – hvad håber patienterne på?
Lars Werner, direktør for Psoriasisforeningen

15:15-15.30: Hvad kan politikere gøre?
Oplæg fra Danske Regioner. Karin Friis Bach (RV), formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

”De politiske tanker om en helhedsorienteret og målrettet behandling, forebyggelse, komorbiditet, organisering, mv.” Kan vi regulere psoriasisbehandlingen gennem justering af overenskomsten i alm. og hudlægepraksis.

15.30-16.00: Debatten – Hvad skal der til for at løfte behandlingen, og hvem skal levere varen – og hvem skal medicinbesparelserne komme til gode?

Sundhedspolitisk ordfører fra Folketinget
Karin Friis Bach (RV), formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg
Lars Werner, direktør for Psoriasisforeningen
Robin Christensen, professor i biostatistik og klinisk epidemiologi, SDU
Lars Iversen, professor, overlæge, Aarhus og formand for Dansk Dermatologisk Selskab
Lone Skov, professor, overlæge, Gentofte Sygehus
Tomas Norman Dam, privatpraktiserende dermatolog, formand for Danske Dermatologers Organisation
Tanja Schjødt Jørgensen, MSc., PhD, Senior Researcher, The Parker Institute
 

16.00: Afrunding

 Sponsorer: Abbvie og Janssen.

Tilmelding

Det koster 3.500 kr. at deltage, men der er 10 gratis pladser til patient-deltagere.

Tilmeld dig via dette link