Kom til åbent arrangement om psoriasis og psyken

af Puk Holm Hansen   |   24. februar 2017, 14:13

Når kroppen er fyldt med psoriasis, eller leddene gør ondt på grund af psoriasisgigt, er det forståeligt - og meget almindeligt –  at opleve perioder, hvor livet gør ondt. Det sætter et åbent hus-arrangement om mental sundhed og psoriasis fokus på i Handicapsorganisationernes Hus i april.

Det at leve med en kronisk sygdom har store konsekvenser for livskvaliteten, og for mange tynges psyken af de mange forskellige udfordringer, der følger med. Den nordiske sammenslutning af psoriasisorganisationer, NORDPSO, afholder lørdag den 22. april kl. 13.00 et åbent arrangement om mental sundhed og kronisk sygdom, med fokus på psoriasis. Det er ungdomsrepræsentanterne i NORDPSO, der er gået sammen om at afholde arrangementet.

På dagen vil der blive sat fokus på psoriasis’ indvirkning på psyken. Det sker ved to foredragsholdere:

-    Thomas, psykolog og har selv psoriasis, som vil fortælle om egne oplevelser og sin professionelle viden om og erfaringer med mental sundhed og psoriasis. 
-    Søren, frivillig i Psoriasisforeningen, som vil fortælle om sine oplevelser og udfordringer i forhold til psoriasis og depression.  

OBS. Bemærk venligst, at da det er et internationalt arrangement, planlagt i samarbejde med de øvrige nordiske psoriasis-organisationer, vil en stor del af arrangementet foregå på engelsk.

Gratis og åbent for alle, tilmeld dig her!
Arrangementet er åbent for alle og afvikles i Handicaporganisationerne Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup, lørdag d. 22. april kl. 13.00. Tilmelding skal ske på phh@psoriasis.dk. 

For yderligere information kontakt venligst Puk Holm Hansen på 36 75 54 00 eller phh@psoriasis.dk   

Hver femte med psoriasis rammes af depression
Psoriasis er langt mere end en hudsygdom, den kroniske sygdom kan have store konsekvenser for livskvaliteten og ikke mindst selvværdet. 

Ca. 50 procent af alle med psoriasis rammes også på et tidspunkt af en følgesygdom. Det kan være følgesygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes. Men det kan også være depression, angst, socialfobi, lavt selvværd og selvmordstanker. Faktisk rammes op imod hver femte med svær psoriasis af depression.

I de perioder i livet, hvor man er særligt udfordret på sin kroniske sygdom, kan det hjælpe at få sat ord på sine følelser og tale med venner og familie, så de har en mulighed for at hjælpe. Ofte aner de ikke, hvorfor du hænger med hovedet. Og de er måske selv bange for at snakke om din sygdom af frygt for at overskride dine grænser. Men det er vigtigt at tage snakken, så du ikke går og bærer på de tunge tanker alene.

Har du mistanke om depression, er det en god idé at tage en snak med din læge. Tidlig opsporing af depression er nemlig afgørende for, at du kan komme videre og leve godt med din kroniske sygdom.

Om NORDPSO
NORDPSO er sammenslutningen for nordiske psoriasisorganisationer, der samarbejder for at forbedre vilkårene for mennesker med psoriasis i norden. NORDPSO mødes årligt og udveksler viden og erfaringer m.v.

I forbindelse med NORDPSO-møderne mødes foreningernes ungerepræsentanter desuden til et særskilt møde med fokus på vilkårene for unge med psoriasis i norden.