Forsøgspersoner med ubehandlet psoriasis søges til videnskabeligt projekt

af Psoriasisforeningen   |   12. marts 2019, 12:12

Psoriasisforeningen er blevet spurgt, om vi vil videreformidle følgende opslag: Vi søger forsøgspersoner til et forskningsprojekt om innate cellers rolle i patogenesen af psoriasis og deres interaktioner med andre celler i hud og blod.

Vi ønsker hele tiden at øge vores viden om hudsygdomme som psoriasis. I dette studie vil vi undersøge såkaldte innate celler, som er en del af kroppens immunforsvar, og deres betydning ved ovennævnte hudsygdom.

Til dette forskningsprojekt søger vi personer, som har ubehandlet psoriasis, som ellers er raske. Forsøget kræver 1 fremmøde (30 min) på Hud- og allergiafdelingen, opgang 15, 1. sal, Gentofte Hospital. Forsøget indebærer, at der tages en blodprøve og 2-4 hudprøver fra hhv. syg og upåvirket psoriasishud. 

Der ydes kompensation for deltagelse i projektet. Honoraret er skattepligtigt. Projektet er støttet af private fonde og godkendt af den Videnskabsetiske komité (H-3-2014-123).

Kontakt
Hvis du har yderligere spørgsmål eller er interesseret i at deltage, så skriv til:
gabriella.louise.fredman.01@regionh.dk så vil du modtage patientinformation og blive kontaktet af læge Gabriella Fredman.

Med venlig hilsen, 
Gabriella Fredman (læge)
Beatrice Dyring-Andersen (forsøgsansvarlig læge) og Lone Skov (professor)
Hud- og allergiafdelingen
Gentofte Hospital
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Tlf: 39 77 32 07