Uddelte legater i 2019

Psoriasis Forskningsfondens bestyrelse har i 2019 valgt at bevilge støtte til følgende forskningsprojekter med i alt kr. 480.000 kr. Psoriasis Forskningsfonden har dermed endnu engang støttet forskningsprojekter, der skaber ny viden og fremskridt i udviklingen af behandlingsmuligheder til gavn for mennesker med i psoriasis og psoriasisgigt. Projektmodtagerne og forskningsprojekt er beskrevet nedenfor.

Hjerte-kar-sygdomme
Charlotte Näslund Koch har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Psoriasis, hjerte-kar-sygdom og fælles genetik”.
Studiet vil bidrage med viden om årsagssammenhængen mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdom. Dette vil kunne anvendes til bedre vurdering af psoriasispatienters risiko for hjerte-kar-sygdom samt bedre forebyggelse og behandling af alle patienter med hjerte-kar-sygdom.

Kunstig intelligens
Kenneth Thomsen har modtager 30.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Kunstig intelligens for Dermatologi, et tværfagligt Ph.d.-projekt mellem AUH og DTU”. 
Formålet med bevillingen er at ruste primærsektoren i diagnostikken og behandlingen af psoriasis, såvel som over 950 andre dermatologiske diagnoser, ved at udvikle et redskab til computerassisteret diagnostik via kunstig intelligens. 

Fra en kronisk inflammatorisk sygdom til en modificerbar sygdom
Thomas Emmanuel har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Belysning af sammenhængen og typen af TRM T-celler i huden efter klimabehandling og de nyeste p 19 targeterede lægemidler hos psoriasisatienter”.
Formålet ved dette studie er at undersøge, hvorvidt det naturlige forløb for psoriasis kan ændres fra en kronisk inflammatorisk sygdom til en modificerbar sygdom.

Udbrede anvendelse af ultralydsundersøgelser
Sara Kamp Felbo har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Characterization and monitoring of different phenotypes of peripheralpsoriatic arthritis by modern imaging – and their impact on physical and psychological aspects of patients lives”.
Formålet med studiet at kunne understøtte klinisk værdi af billeddiagnostik i klinisk praksis og udbrede anvendelse af ultralydsundersøgelser af patienter med psoriasis og observeret psoriasisartrit.

 

Du støtter
psoriasis-
forskningen
gennem dit medlemskab

Med et medlemskab i Psoriasisforeningen støtter du automatisk psoriasisforskningen, men du kan støtte foreningen og dermed forskningen på mange andre måder fx med et støttebidrag, et gavebrev eller et testamente - hvor du som et nyt tilbud kan få hjælp til i dit testamente at betænke Psoriasisforeningen.

På www.detgodetestamente.dk. får du gratis og uafhængig advokatrådgivning.

Når du betænker Psoriasisforeningen i dit testamente, er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde for de mere end 165.000 danskere med psoriasis og psoriasisgigt.