Uddelte legater i 2017

Psoriasis forskningsfondens bestyrelse har i marts 2017 valgt at støtte tre forskningsprojekter med i alt kr. 300.000,-. Dermed har Psoriasis Forskningsfonden endnu engang støttet forskningsprojekter i psoriasis og psoriasisgigt. Projekterne er:

Undersøgelse af "Tab af partner, som et mål for svær stress, og risikoen for psoriasis og andre hudsygdomme”
Kr. 100.000,- til Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt

I vores forskningsgruppe har vi oplevet patienter med psoriasis fortælle at debut eller forværring af deres sygdom har haft relation til en stressfuld periode eller begivenhed i deres liv. Selvom det er en almindelig overbevisning at sygdomsaktivitet er relateret til stress mangler der store kontrollerede populationsbaserede studier af høj kvalitet til at støtte denne påstand. Dette skyldes delvis at det er svært at måle stress objektivt. Det er f.eks. meget stor individuel variation i hvilken type situationer som opfattes som stressfulde og i evnen at overkomme, eller ”cope” med, diverse stressorer. At miste en partner eller ægtefælle anses for noget af det mest stressfulde man kan opleve, og vil medføre en negativ stressreaktion hos de fleste mennesker uanset coping mekanismer. Vi vil derfor gennemføre en række britisk-danske samarbejdsprojekter med det formål at undersøge om det er en sammenhæng mellem partnerdødsfald, som et surrogatmål for svær stress, og risikoen for efterfølgende at få psoriasis. Studierne bliver baseret på elektroniske sundhedsdata fra diverse landsdækkende danske registre og over 700 praktiserende læger i det britiske Clinical Practice Research Datalink i perioden 1997–2014. Vi vil specifikt undersøge om risikoen afhænger af hvorvidt dødsfaldet var uventet og af den tidsmæssige sammenhæng mellem dødsfaldet og diagnose. Vores projekt vil bidrage til en øget forståelse for hvorvidt akutte stressende livsbegivenheder kan provokere psoriasis og andre hudsygdomme. Denne viden er vigtig, da den kan give en indsigt i ætiologi og patogenese. I sidste ende vil det ydermere kunne bidrage til bedret forebyggelse og sygdomskontrol af psoriasis ved at skabe opmærksomhed blandt læger og patienter omkring vigtigheden af undgåelse af negativ stress.

Kontaktinfo til forskeren:

Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt, lægeKlinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Mail: saj@clin.au.dk

 

 

 

Del siden: