Samarbejdspartner

Psoriasisforeningen har et tæt samarbejde med en række organisationer både herhjemme og i udlandet, de er:

Danske Handicaporganisationer
"Danske Handicaporganisationer" (DH) står som foreningens vigtigste hjemlige samarbejdspart. Som et samlende organ nyder DH stor bevågenhed - både i forhold til presse som til landspolitiker. DH kan således varetage mange af psoriasisforeningens interesser.

Nord-Pso
Siden 1986 har Psoriasisforeningen været medlem af Nord-Pso, et samarbejde mellem psoriasisforeningerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island samt Færøerne. Repræsentanter for disse lande mødes to gange om året og udveksler erfaringer. Som noget af det vigtigste stiller alle lande deres oplysningsmaterialer til rådighed for hinanden - hvilket sikrer den bedst mulige information i hvert land. Nord-Pso stod blandt andet bag en omfattende livskvalitet-undersøgelse af omkring 10.000 psoriasispatienter i Norden.

Nord-Pso-Ung
Nord-Pso har en selvstændig ungdomsafdeling; Nord-Pso-Ung. Ungdomsafdelingen er unge repræsentanter fra de samme nordiske lande som Nord-Pso. Nord-Pso-Ung arbejder blandt andet for bedre vilkår for unge med psoriasis, rettigheder til ekstra undervisning i forbindelse med behandling, fælles arrangementer i Norden, organisationspolitik m.m. Nord-Pso-Ung udveksler erfaringer og prøver via hinanden at få bedre fat i de unge i de respektive lande.

Euro-Pso
Psoriasisforeningen deltager i et europæisk samarbejde via medlemskabet af Euro-Pso (Federation of European Psoriasis Associations). Euro-Pso er en samarbejdsorganisation mellem psoriasisforeninger indenfor EU.

IFPA
Psoriasisforeningen er medlem af den internationale psoriasisforening, "International Federation of Psoriasis Associations" (IFPA). Organisationen, der har hovedsæde i USA, er først og fremmest en vidensbank, der følger op på den internationale forskning og sikrer den løbende debat om psoriasis og behandling. Det var bl.a. IFPA, der advarede om Skin-Cap-problemerne. Er du interesseret i at følge med i det internationale samarbejde, kan du kontakte IFPA på ovenstående link og blive skrevet op til deres nyhedsbrev.

Miljøstyrelsen
På et mere uformelt plan har Psoriasisforeningen og Miljøstyrelsen indgået samarbejde om at orientere hinanden. Samarbejdet indebærer, at parterne har pligt til at informere hinanden - eksempelvis om farlige behandlingsmidler eller midler, der viser sig effektive - eller ikke effektive.