Få svar på spørgsmål om psoriasis, psoriasisgigt og ny corona-virus

af Psoriasisforeningen   |   12. marts 2020, 12:19

Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig til ny corona-virus som psoriasis- eller psoriasisgigt-patient? I forhold til din behandling eller om du er særligt udsat? Så forsøger vi at hjælpe dig med de vigtigste svar på denne side. 

Psoriasisforeningen opfordrer som udgangspunkt til, at mennesker med psoriasis i hud og led er særligt opmærksomme og udviser særlig forsigtighed. Der mangler fortsat viden om, præcis hvor udsat man er for COVID-19, når man har psoriasis i hud og led, og hvordan det hænger sammen med sværhedsgraden af ens sygdom. Men forhold som behandling og følgesygdomme kan have en betydning, fx immundæmpende behandling samt hjertekarsygdom, diabetes og overvægt.

OBS. Er du i behandling med immundæmpende medicin? Så betegnes du som i særlig risikogruppe og BØR HOLDE DIG HJEMME så vidt muligt - følg anbefalingerne for særlige risikogrupper på coronasmitte.dk, som løbende opdateres.

Er du i tvivl, om du hører til en særlig risikogruppe?
Så klik her og tjek punkt 6 'Særlige risikogrupper' og herunder 1) Hvem er i særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom, punkt 2) Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe.

Vigtigst af alt! Er du i tvivl, om du er udsat ift. din sygdom eller din behandling? Så skal du kontakte din behandlende læge. 


Hvad betyder ny corona-virus for dig og din behandling? For din dagligdag og omgang med andre? En af vores nære samarbejdspartnere, Gigtforeningen, har samlet spørgsmål og svar på nogle af de hyppigste henvendelser om corona-virus, der også gælder for psoriasis i hud og led. 


Spørgsmål og svar om psoriasis, psoriasisgigt og ny corona-virus (COVID-19): 

1. Skal jeg stoppe min immundæmpende behandling?

Nej. Mange med psoriasis i hud og led, der er i behandling med immundæmpende medicin, spørger, om de midlertidigt skal stoppe deres behandling med f.eks. methotrexat, biologisk medicin eller andet, så deres immunsystem ikke er dæmpet i en periode. Det anbefales ikke, for det øger risikoen for, at sygdommen blusser op og forværres.

MEN hvis du bliver syg med f.eks. feber, hoste eller åndenød, skal du holde op med at tage din medicin og tage kontakt til din læge. Det gælder dog ikke, hvis du får prednisolon (binyrebarkhormon). Her er det altid vigtigt først at tale med din læge om eventuelt behov for dosisændring.

2. Hvilke forholdsregler skal jeg tage?

Har du psoriasis i hud og led, og er du i behandling med immundæmpende medicin, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet:

Vi anbefaler, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet, og du gør følgende, hvis du tilhører en særlig risikogruppe:

 • Hold dig hjemme i den udstrækning det er muligt
 • Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx at du bruger offentlige transportmidler, særligt i myldretiden.
 • Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, hvis du går ud.
 • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.
 • Hold afstand 1-2 meter til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog ikke hængende i luften og falder til jorden.
 • Undgå fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og meld afbud til sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, fx træning i fitnesscentre, samvær i klubber og større familiearrangementer. 
 • Du bør ikke passe dine børnebørn, hvis de har symptomer på sygdom

Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du er i tvivl, om du tilhører en sårbar gruppe.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du i særlig grad overholder de generelle råd om hygiejne og færden i samfundet. Dvs. at du:

 • vasker hænder hyppigt og grundigt, især efter at du har været ude blandt andre mennesker, før du skal spise m.v.
 • viser hensyn til andre ved at nyse eller hoste i et engangslommetørklæde eller albuebøjningen
 • begrænser fysisk kontakt, dvs. undgår håndtryk, kindkys og kram.
 • er ekstra opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • er ekstra opmærksom på din opførsel på steder med mange mennesker, herunder i offentlige transportmidler, bl.a. holder afstand til andre personer så vidt muligt, særligt hvis de ser syge ud, sørger for at holde god håndhygiejne m.v.
 • bliver hjemme, hvis du er syg, og ikke går på arbejde, holder dig væk fra steder med mange mennesker (f.eks. venteværelser), holder afstand til andre (f.eks. i offentlige transportmidler) og sørger for grundig håndhygiejne, så du ikke smitter andre (f.eks. sørger for ikke at overføre smitte til håndtag og lignende). Du bør heller ikke besøge personer i særlige risikogrupper, herunder ikke besøge personer, som ligger på hospitalet og lign.

Følger du disse råd, kan du hjælpe med at forebygge smittespredning og beskytte dig selv og andre mod smitte. Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du har behov for særlig rådgivning i forhold til din specifikke sygdom.

3. Bør jeg fortælle mine omgivelser, at jeg er særligt sårbar i forhold til corona-virus?

Ja. Det anbefaler vi, at du gør. Det er vigtigt, at dine kolleger, din familie og øvrige omgangskreds kender til din situation. Så vær åben! Fortæl dem, at du er i en behandling, som dæmper dit immunforsvar, så de kan tage de nødvendige hensyn – og forstår, hvorfor du er særligt opmærksom i denne tid.

4. Skal jeg undgå socialt samvær?

Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden.
Ved almindelige sociale sammenkomster anbefaler vi, at du er åben omkring, at du er særligt udsat i forhold til smitte med corona-virus, så de øvrige gæster kan tage de nødvendige hensyn og give besked, hvis de udgør en særlig risiko for dig. I så fald bør du overveje at melde afbud.

5. Hvordan skal jeg forholde mig til transport?

Det er bedst, hvis du kan cykle, gå eller køre i bil, når du skal på arbejde eller til andre aktiviteter. Undgå offentlige transportmidler i myldretiden. Brug handsker, undgå at røre dig i ansigtet og stå eller sid ikke for tæt på andre.

6. Kan jeg gå på arbejde?

Hvis du er afhængig af offentlige transportmidler, kan du tale med din leder/arbejdsgiver om muligheden for andre mødetider. Det kan også være, du kan arbejde hjemmefra. Hvis ingen af delene er mulige, kan du kontakte din behandlende læge med henblik på rådgivning i din specifikke situation. Du kan evt. kontakte din fagforening for at høre, hvilke regler der gælder inden for dit fagområde.

7. Skal jeg droppe kontrol og behandling på sygehuset?

Som udgangspunkt skal du møde til de aftalte kontroller og behandlinger, medmindre du hoster, har feber og/eller vejrtrækningsproblemer – eller har været i kontakt med personer, som er under mistanke for at være smittet med corona-virus. I så fald skal du IKKE møde op, men kontakte din praktiserende læge, som vil rådgive og aftale nærmere med dig.
Enkelte af landets dermatologiske/reumatologiske afdelinger kontakter dog patienterne telefonisk for at vurdere behovet for at møde op. 

8. Kan jeg rejse til udlandet?

Myndighederne anbefaler, at særligt udsatte undgår udlandsrejser. Udover at selve transporten kan udgøre en risiko – man sidder f.eks. mange mennesker tæt sammen i en flykabine – udvikler situationen sig hele tiden. Derfor er det umuligt at forudse nye ”røde zoner” – dvs. områder, som Udenrigsministeriet fraråder al indrejse til, og hvor du måske ikke kan få den behandling, du har brug for, hvis du bliver syg.

 

Du kan læse mere om corona-virus (COVID-19) på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller på de danske myndigheders fælles hjemmeside om corona-virus www.coronasmitte.dk

PS. Hedder det egentlig corona-virus, COVID-19 eller SARS-CoV-2?
COVID-19 er navnet på den sygdom, man udvikler ved smitte med det aktuelle udbrud af corona-virus. Corona er en samlebetegnelse for en lang række forskellige vira inden for samme familie – denne virus har officielt navnet SARS-CoV-2.

Anbefalinger til risikogrupper

Der mangler fortsat viden om, præcis hvor udsat man er for COVID-19, når man har psoriasis i hud og led, og hvordan det hænger sammen med sværhedsgraden af ens sygdom. Men forhold som behandling og følgesygdomme kan have en betydning, fx immundæmpende behandling samt hjertekarsygdom, diabetes og overvægt. Læs mere på denne side under punkt 4 "Særlige risikogrupper"

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for særlige risikogrupper:

Vi anbefaler, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet, og du gør følgende, hvis du tilhører en særlig risikogruppe:

 • Hold dig hjemme i den udstrækning det er muligt
 • Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx at du bruger offentlige transportmidler, særligt i myldretiden.
 • Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, hvis du går ud.
 • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.
 • Hold afstand 1-2 meter til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog ikke hængende i luften og falder til jorden.
 • Undgå fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og meld afbud til sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, fx træning i fitnesscentre, samvær i klubber og større familiearrangementer. 
 • Du bør ikke passe dine børnebørn, hvis de har symptomer på sygdom
 • Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du er i tvivl, om du tilhører en sårbar gruppe.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du i særlig grad overholder de generelle råd om hygiejne og færden i samfundet, fx at undgå håndtryk, knus og kindkys.

Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du er i tvivl, om du tilhører en sårbar gruppe.

Hvad med børn og ny corona-virus?

Der er ikke som udgangspunkt særlige anbefalinger for børn med psoriasis/psoriasisgigt - ligesom der hverken er dokumentation for, at dels børn i sig selv skulle være særligt udsat for smitte og alvorlig sygdom, eller at psoriasis/psoriasisgigt i sig selv gør dig mere udsat for samme. Men forhold som følgesygdomme og behandling kan en betydning. Sundhedsstyrelsen betegner desuden moderat til svær kronisk sygdom som en af de særlige risikogrupper. Hold dig derfor opdateret om anbefalingerne på www.coronasmitte.dk

Er børn med psoriasis/psoriasisgigt i højere risiko for at blive smittet med corona-virus?
Børn med psoriasis er som sådan ikke i højere risiko for at blive smittet med ny corona-virus, medmindre de er immundæmpende behandling fx methotrexat, biologisk medicin eller prednisolon. 

I disse tilfælde kan der være let øget risiko for infektioner og øget risiko for et mere alvorligt forløb. Såfremt der opstår tegn på infektion, kan det være en god ide at pausere den immundæmpende behandling. Gør altid dette i samråd med din behandlende læge. 
 
Skal der tages særlige forholdsregler for børn med psoriasis/psoriasisgigt?
Du skal følge de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Idet man i højere grad vil vaske hænder med sæbe og benytte håndsprit, kan det være en rigtig god ide at benytte håndcreme flere gange dagligt, for at undgå at huden tørrer ud, krakelerer og evt. udløser et psoriasisudbrud.

Følg myndighederne!

OBS. Selvom vi vil gøre vores bedste for at formidle den nyeste information om corona-situationen af betydning for dig med psoriasis i hud og led, vil vi opfordre til at følge myndighedernes anbefalinger, der som udgangspunkt vil være de mest opdaterede.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, udover det du kan læse dig til via myndighederne, vores hjemmeside, facebook-side, nyhedsbrev m.v.?

Vi får i øjeblikket en del henvendelser angående corona-virus og psoriasis i hud og led. Vi beder derfor om, at du - før du tager kontakt til os - læser igennem det informationsmateriale, vi har samlet på denne side, der burde give svar på det meste. 

Meld dig ind og få adgang til rådgivning
Er du medlem? Så husk, at du kan kontakte vores rådgivning, hvor vi bl.a. har en dermatologisk sygeplejerske, der kan vejlede i spørgsmål om psoriasis og behandling.

Find dit medlemsnummer frem - eller hvis du ikke er medlem, så meld dig ind, klik her

Samtidig sikrer du, at vi kan fortsætte vores arbejde - og fx varetage interesserne for mennesker med psoriasis i hud og led, også i svære tider som disse.

OBS. Hvis du har spørgsmål specifikt vedrørende corona-virus ift. din behandling fx biologisk behandling, så er det din egen læge, du skal have fat i.

Arrangementer udskydes

Alle Psoriasisforeningens aktuelle arrangementer udskydes pga. corona-virus i første omgang til efter påske, tidligst 14. april. Vi tager løbende bestik af situationen og udskyder fx yderligere hvis nødvendigt. Hold dig opdateret på hjemmesiden, tilmeldte får direkte besked. 

Læs mere her

Download badge

Hvis du klikker på billedet, kan du downloade en fil med små skilte (badges) i forskellige størrelser og formater. De kan printes, lamineres, og hvis man laver 2 huller i den og binder en snor i den, kan man bære den om halsen i forbindelse med fx indkøb.

Så kan du på en nem måde tydeligt signalere, at det er særligt vigtigt at holde afstand. 

Klik på billedet for download af badges.

Mental sundhed

Som Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm mindede os om under et af de seneste pressemøder, er det i denne krisetid særligt vigtigt at huske vores mentale sundhed.

Blandt andet ved at tage en pause fra alle corona-nyhederne og give din hjerne et pusterum med noget rart, der afleder opmærksomheden.

Statens Institut for Folkesundhed har nu samlet en nyttig guide med forskningsbaserede råd til at passe på sin mentale sundhed under krisen. Find den her