​Patienters anvendelse af cannabis

af ...   |   26. maj 2016, 11:36

Psoriasisforeningen tilslutter sig Danske Patienter holdning til, at udvalgte patienter skal have mulighed for at anvende forskellige cannabisprodukter til medicinsk brug under kontrollerede forhold. Cannabis til medicinsk brug skal være lægeordineret ud fra klare indikationer og under forudsætning af, at andre behandlingsmuligheder er afprøvet uden tilfredsstillende resultat. Danske Patienter anbefaler ikke rygning af cannabis.


En gruppe af patienter med diagnoser som kræft, sclerose, gigt, epilepsi, Crohns sygdom og andre tilstande lever dagligt eller i perioder med plagsomme og invaliderende symptomer, som eksisterende, godkendte lægemidler ikke kan afhjælpe. Mange oplever i denne situation, at et begrænset indtag af et cannabisprodukt kan lindre deres symptomer mærkbart og dermed forbedre deres livskvalitet og funktion i hverdagen.


Danske Patienter ønsker at give disse patienter bedre adgang til denne mulighed for lindring. Hermed ønsker Danske Patienter også at forhindre kriminalisering og stigmatisering af i forvejen svært belastede patienter, som opsøger cannabis på ulovlig vis som en sidste udvej for lindring af deres tilstand.

Danske Patienter skelner mellem medicinsk cannabis (lovlige lægemidler) og cannabis til medicinsk brug, som i dag er ulovligt i Danmark.


I dag har patienter i Danmark i særlige tilfælde adgang til medicinsk cannabis i form af lægemidler, der som virkningsstoffer indeholder isolerede cannabinoider, der enten er udvundet af hamp-planten eller syntetisk fremstillet. Men mange patienter oplever manglende effekt af de eksisterende, godkendte lægemidler, men stor gavn af cannabis til medicinsk brug i form af mere uforarbejdede cannabisprodukter (fx tørrede plantedele i pulverform, som kan indtages fx gennem olier, te eller dampe). Dette skyldes formentlig, at cannabisplanten er kompleks og sammensat af mange aktive såvel som passive stoffer, som giver en samlet, virksom effekt. Denne type produkter er imidlertid ulovlige at bruge i Danmark, men er lovlige i bl.a. Holland, Israel, USA og Canada.


Intet tyder på, at cannabis til medicinsk brug kan godkendes som lægemiddel inden for den nærmeste fremtid, da forskningsvilkårene inden for feltet gør det vanskeligt. Det skyldes blandt andet plantens komplekse sammensætning samt dens status som ulovligt euforiserende stof.


Danske Patienter finder det ikke rimeligt, at patienter med invaliderende symptomer som blandt andre smerter eller stærke spasmer skal vente på en godkendelse af flere varianter af cannabisprodukter som lægemidler. Vi ønsker, at de internationale erfaringer skal danne afsæt for at igangsætte en legaliseret anvendelse af cannabis til medicinsk brug under kontrolleret forhold, hvor man kan forske i effekterne.


Cannabis kan potentielt være euforiserende og afhængighedsskabende. Ved et stort forbrug kan der forekomme bivirkninger som sløvhed og nedsat kognitiv funktion, og i personer, som er særligt disponerede, kan det udløse psykoser og skizofreni. Men ifølge det hollandske sundhedsministerium skal de mere uforarbejdede produkter indtages i så små doser for at opnå en lindrende effekt, at der sjældent ses alvorlige bivirkninger eller afhængighed. Risikoen for skadelige effekter er langt størst ved rygning af cannabis, da dette er skadeligt for lungerne på samme måde som cigaretrygning.


Danske Patienter anbefaler derfor ikke rygning af cannabis, men en udvidelse af patienters muligheder for anvende cannabis til lindring af symptomer til også at omfatte de mere uforarbejdede cannabisprodukter. Disse kan indtages i form af fx the, dampe, olie eller kapsler.

Danske Patienter anbefaler: 

  • At cannabisprodukter til medicinsk anvendelse skal lovliggøres i Danmark under kontrollerede forhold.
  • At cannabis til medicinsk brug skal være lægeordineret ud fra klare indikationer og under forudsætning af, at andre behandlingsmuligheder er afprøvet uden tilfredsstillende resultat.
  • At anvendelse cannabis sker under lægelig supervision, hvor man kan vejlede den enkelte patient, herunder holde øje med dosis og eventuelle bivirkninger.
  • At en lovliggørelse af cannabis til medicinsk brug følges op med forskning i dens virkning.
  • At produktion af cannabis til medicinsk brug skal underlægges særlig kontrol med kvaliteten af produktet, som fx i Holland. (kilde: http://danskepatienter.dk/sites/danskepatienter.dk/files/Final%20Politik%20for%20anvendelse%20af%20cannabis%20til%20medicinsk%20brug.pdf)