Klik på billedet og se filmen

Klik på billedet og se filmen

Klik på billedet og se 1. film

Klik på billedet og se 2. film

Børn og unge:
Unge på behandlingsophold i Israel

015-20   |   17. marts 2020, 00:00 - 14. april 2020, 00:00

Psoriasisforeningen har fokus på, at børn og unge også har adgang til denne behandlingsmulighed. Hvert forår stiller Psoriasisforeningen to ungeledere (uddannede pædagoger) til rådighed til at organisere og ledsage et hold børn og unge mellem 12-17 år visiteret til klimabehandling i Israel.

Tilbuddet gælder hele landet og er et fælles initiativ, der har til formål at samle børn og unge med psoriasis på ét psoriasisbehandlingshold. Selve behandlingen varetages af danske sygeplejersker på stedet, mens organisering før, under og efter opholdet varetages af Psoriasisforeningen.

Behandling foregår altid i påskemåneden, så færrest skoledage går tabt, og skolen passes med lektier og afleveringer under hele opholdet via internettet.

Dato: fra søndag den 17. marts 2020 og 28 dage frem
Tid: afrejse planlægges af udvalget
Sted: Ein Gedi Hotel, Ein Gedi, Israel
Tilmelding: Visitering, indstilling og godkendelse til børne-/ungeholdet foretages af visiterende dermatolog eller sygehus efter henvisning fra egen læge.
Pris: selve opholdet betales af regionen, der bliver opkrævet en mindre egen betaling for de aktiviteter, som ungelederne arrangerer for de unge under opholdet.
Praktiske oplysninger: Du kan læse mere på Psoriasisforeningens hjemmeside, hvor praktiske informationer om tidligere ophold er beskrevet her
Yderligere information: Du kan få mere information om opholdet ved at kontakte Psoriasisforeningen på psoriasis@psoriasis.dk eller telefon 36 75 54 00.
Tips: Se kort film med Bubber, hvor han besøger de unge på behandling på her

 

Klik på billederne og se filmene