Følg myndighederne!

OBS. Selvom vi vil gøre vores bedste for at formidle den nyeste information om corona-situationen af betydning for dig med psoriasis i hud og led, vil vi opfordre til at følge myndighedernes anbefalinger, der som udgangspunkt vil være de mest opdaterede.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk

Arrangementer udskydes

Alle Psoriasisforeningens aktuelle arrangementer udskydes pga. corona-virus i første omgang til efter påske, tidligst 14. april. Vi tager løbende bestik af situationen og udskyder fx yderligere hvis nødvendigt. Hold dig opdateret på hjemmesiden, tilmeldte får direkte besked. 

Læs mere her

Børn og unge: TUREN ER UDSAT
Unge på behandlingsophold i Israel

015-20   |   17. marts 2020, 00:00 - 14. april 2020, 00:00

Psoriasisforeningen har fokus på, at børn og unge også har adgang til denne behandlingsmulighed. Hvert forår stiller Psoriasisforeningen to ungeledere (uddannede pædagoger) til rådighed til at organisere og ledsage et hold børn og unge mellem 12-17 år visiteret til klimabehandling i Israel.

Tilbuddet gælder hele landet og er et fælles initiativ, der har til formål at samle børn og unge med psoriasis på ét psoriasisbehandlingshold. Selve behandlingen varetages af danske sygeplejersker på stedet, mens organisering før, under og efter opholdet varetages af Psoriasisforeningen.

Behandling foregår altid i påskemåneden, så færrest skoledage går tabt, og skolen passes med lektier og afleveringer under hele opholdet via internettet.

Dato: fra søndag den 17. marts 2020 og 28 dage frem - TUREN ER UDSAT
Tid: afrejse planlægges af udvalget
Sted: Ein Gedi Hotel, Ein Gedi, Israel
Tilmelding: Visitering, indstilling og godkendelse til børne-/ungeholdet foretages af visiterende dermatolog eller sygehus efter henvisning fra egen læge.
Pris: selve opholdet betales af regionen, der bliver opkrævet en mindre egen betaling for de aktiviteter, som ungelederne arrangerer for de unge under opholdet.
Praktiske oplysninger: Du kan læse mere på Psoriasisforeningens hjemmeside, hvor praktiske informationer om tidligere ophold er beskrevet her
Yderligere information: Du kan få mere information om opholdet ved at kontakte Psoriasisforeningen på psoriasis@psoriasis.dk eller telefon 36 75 54 00.
Tips: Se kort film med Bubber, hvor han besøger de unge på behandling på her

FØLG MED PÅ 1BEDRELIV's HJEMMESIDE

 

Udsættelse pga COVID-19

1 Bedreliv aflyser deres hold 1-2-3, og deres hold 4-5-6 afventes
Følg med her

Helserejsers afrejser frem til den 13/4 er aflyst.
Følg med her