Psoriasiskonference
på Aarhus Rådhus

Aarhus   |   4. marts, 10:00 - 14:00

Kom til Psoriasiskonference den 4. marts på Aarhus Rådhus kl. 10.00-14.00 

Den 29. oktober afholdte vi Verdens Psoriasisdag på Christiansborg, og nu gentager vi succesen i Aarhus. Tilkonferencen bringer vi patienter, fagpersoner og politikere sammen i en dialog om udfordringer og løsninger for fremtiden, der kan gøre livet nemmere for mennesker med psoriasis og deres pårørende. Derfor håber vi, at netop du kommer og støtter op om dette initiativ.

På konferencen dyster tre hold imod hinanden i Psoriasis-Jeopardy, hvor vi finder ud af, om det er patienterne, de sundhedsfaglige eller politikerne, der ved mest om psoriasis.

I Danmark lever omkring 165.000 personer med psoriasis, hvoraf 40.000 er børn. Et godt behandlingsforløb har stor betydning for, at barnet får en god start på livet med en kronisk sygdom. 

Sammen kæmper vi hver dag for at forbedre vilkårene for mennesker med psoriasis og deres pårørende – men vi kan ikke gøre det alene. 

Det overordnede tema for dagen er ulighed i sundhed oplevet fra et politisk-, patient- og sundhedsfagligt perspektiv. Herunder diskuterer vi følgende tre områder: børn og unge med psoriasis, personlig behandling, forløbspakker på psoriasisområdet.

PROGRAM FOR DAGEN

  • Velkomst ved Sten Svensson, formand for Psoriasisforeningen
  • En fortælling om livet med psoriasis i familien ved Søren Valdorff Rasmussen 
  • Oplæg ved Lars Iversen, klinisk professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital 
  • Frokost 
  • Psoriasis-Jeopardy, patienter dyster mod politikere og sundhedsfaglige
  • Rundbordssamtaler om hvordan vi gør livet nemmere for mennesker med psoriasis
  • Opsamling og tak for idag ved formanden
  • Networking og tid til fællesskabet  

Vi håber, at du kan deltage og være med til at sætte gang i en god debat. Send en mail til psoriasis@psoriasis.dk for tilmelding. Svar udbedes senest den 25. februar 2018.

 

Del siden:

Tilmelding

Send en mail til psoriasis@psoriasis.dk for tilmelding. Svar udbedes senest den 25. februar 2018