Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 3675 5400
Kontortid (man-fre) 10-14
CVR: 81935319
» Kontakt os
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

Email Udskriv

Vejen gennem hjælpemiddeljunglen

Hjælpemidler har mange former og funktioner, og vejen til hjælp kan være lidt af en jungle. Men hvad siger lovgivningen egentlig? Hvor og hvornår er man berettiget til et hjælpemiddel, og dækker kommunen i så fald udgifterne? Og er der i det hele taget tale om et hjælpemiddel?

Kulturen, samfundet og modebladene udsætter os ustandseligt for billeder og påvirkninger, der er med til at sætte normen for, hvad vi som almindelige mennesker er og gør og stiler efter at være. Og hvordan skriver hjælpemidler sig ind i den ligning – den forestilling, vi har om os selv? Vi vil helst ikke lade os begrænse, men vi vil heller ikke så gerne udstille begrænsningen, hvis den er der. Det kan derfor være svært ikke at tabe pusten allerede ved tanken, inden man overhovedet får taget sig sammen til at kontakte kommunen for hjælp. Vil folk kigge mærkeligt? Og hvad vil de ikke sige, hvis jeg render rundt med krykker, gribetænger eller en eller anden underlig himstregims eller dippedut?

Velfærdsteknologi – hot eller not?
Kulturelle normer eller ej! Først og fremmest handler hjælpemidler om at understøtte og sikre livskvalitet. Har man fx psoriasisgigt, er hjælpemidler i mange tilfælde en nødvendighed; en teknologisk partner i hverdagen, privat som på jobbet, der er med til at sikre en højere grad af frihed, uafhængighed og livskvalitet. Og velfærdsteknologien er i rivende udvikling – den kan sagtens være ’hot’ frem for ’not’. Hvert år dukker der nye produkter frem på markedet, som tilpasser sig behovet hos den enkelte og sætter os i stand til på trods af sygdom at gribe de muligheder, vi ellers ville være afskåret fra.

Mange af os ejer fx en smartphone, og med en iPhone eller Android som HTC eller SAMSUNG kan man i dag købe apps, der også giver velfærdsteknologiske muligheder, fx som fjernbetjening til alverdens elektronik med stemmegenkendelse, tekstgenkendelse, GPS-baseret teknologi og meget mere.

Ikke bare et hjælpemiddel
Men når det er sagt, så kan det være svært at overbevise sig selv om, hvornår der er behov for hjælp – og tage springet videre. Men føler du dig begrænset i det daglige, i hjemmet eller på jobbet, er det vigtigt, at du kontakter din læge og en kommunal rådgiver eller ergoterapeut for at vurdere behovet og mulighederne for et hjælpemiddel.

Støtte til hjælpemidler skal man visiteres til af kommunen. Men et hjælpemiddel er ikke bare et hjælpemiddel. Man skelner mellem forskellige typer af hjælpemidler og forbrugsgoder: Indbo, forbrugsgoder, standard hjælpemidler og særlige hjælpemidler.

Almindelige forbrugsgoder, som normalt indgår i en husholdnings indbo, kan man ikke forvente, at kommunen yder støtte til, da de indgår i det, man Serviceloven kategoriserer som “sædvanligt indbo”. Det er ting som kontorstole, computere, borde osv. Men der kan også være tale om forbrugsgoder, der kan lette dagligdagen i hjemmet eller på jobbet, og som ikke nødvendigvis falder ind under kategorien sædvanligt indbo. Her vil man typisk kunne få halvdelen af udgiften dækket af kommunen, men hvis der er tale om forbrugsgoder, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, vil kommunen ofte yde det fulde beløb – det vil sige uden egenbetaling.

Standard hjælpemidler og særlige hjælpemidler vil i mange tilfælde dækkes med det fulde beløb ud fra de gældende regler for kommunernes ydelser i kraft, som angår ansøgerens reelle, varigt nedsatte funktions- eller arbejdsevne.

Hvornår har du en god sag?
For at få støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder skal funktionsevnen være varigt nedsat. Det vil sige, at hvis din sygdom i væsentlig grad nedsætter funktions- eller arbejdsevnen eller hæmmer dit virke i dagligdagen, på jobbet og i hjemmet, er man som udgangspunkt godt stillet på kommunekontoret og hos den, der visiterer. Sagen er, at hvis der ikke inden for en overskuelig tid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne, så er bevillingen af hjælpemidler nødvendig for at kunne føre et mere normalt liv. Og når man har psoriasis eller psoriasisgigt, vil lidelsen med høj sandsynlighed være en vedvarende eller tilbagevendende belastning for dig – resten af livet. For en kronisk sygdom er i sagens natur for livet. 

Støtte til hjælpemidler bevilliges med andre ord som oftest i de tilfælde, hvor kommunens sagsbehandler kan se, at de vil gøre dig mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen, og hvis det kan fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet, så har du en endnu bedre sag hos sagsbehandleren, og her vil en ergoterapeut kunne anskueliggøre det væsentlighedskriterium, der afgør udfaldet af visiteringen.

Lovgrundlaget, som i daglig tale går under navnet Serviceloven (Lov om social service), byder, at kommunen skal yde støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet: a) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, b) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller c) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Hjælpemidler og forbrugsgoder efter ’Lov om social service’ ydes uden hensyn til personens alder, indtægts- og formueforhold.

4 gode råd til ansøgningen

  1. Gør dig klart, hvor og hvorfor hjælpemidlet vil gøre en forskel for, at du vil blive hjulpet til øget funktions- og arbejdsevne, og beskriv det i korte træk i ansøgningen
  2. En udtalelse fra din læge eller ergoterapeut vil gavne din sag, så henvis gerne dertil
  3. Dokumentation giver syn for sagen. Brug din mobiltelefon til at optage videoklip af situationer, hvor du er besværet og har behov for et hjælpemiddel
  4. Er du i tvivl om, hvilke hjælpemidler der findes, og hvilket hjælpemiddel du vil have gavn af i din konkrete situation, så beskriv situationer, hvor du har brug for hjælpen – sagsbehandleren og ergoterapeuten kan så hjælpe dig med at finde det rette hjælpemiddel.

Læs mere på Hjælpemiddelinstituttets hjemmeside www.hmi.dk. Her finder du også henvisning til ”Lov om social service”, og du kan kigge i hjælpemiddelbasen på www.hmi-basen.dk og hente inspiration.

Af Jesper Sloth Møller, journalist
Psoriasis Nyt 6 - 2011

Del på facebook

Telefonrådgivning

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.30 kan du ringe og tale med foreningens socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske

Læs mere

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret omkring psoriasis, forskning og gode tilbud.