Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 3675 5400
Kontortid (man-fre) 10-14
CVR: 81935319
» Kontakt os
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

De dyre dråber

Alt taler for, at biologisk immunbehandling bør vinde stadig større indpas på de danske sygehuse i fremtiden. Måske ikke som det mirakelmiddel, man snakker om i USA. Men dog som et særdeles velkomment alternativ til de temmelig giftige præparater, som i dag findes på markedet til middelsvær og svær psoriasis og psoriasisgigt.

Både kliniske undersøgelser og behandling på sygehuse vidner om, at biologisk immunbehandling kan tage kampen op mod de bedste nuværende behandlingsformer, og - hvad bedre er - nærmest helt uden bivirkninger. 

Det helt store problem er prisen. I dag, skønner sygehuslæger, koster det op til kr. 160.000 at behandle én patient i ét år - alt efter præparat og hvor megen behandling, patienten behøver.  

Med de priser, lyder en kvalificeret spådom fra danske overlæger, har sygehusene næppe råd til at behandle flere end et par hundrede danske psoriasispatienter årligt med biologisk injektionsbehandling. Det er forsvindende få i betragtning af, at skønsmæssigt 15.000 danske psoriasis- og psoriasisgigtpatienter burde komme i betragtning til behandlingen.  

Otte tusinde kroner per sprøjte
Amevive er navnet på verdens første biologiske behandling målrettet til psoriasispatienter. Lige nu er præparatet ved at blive testet for, om det virker tilstrækkeligt godt på mennesker med svær psoriasis. Men allerede nu tilbyder ejermanden - det amerikanske medicinalfirma Biogen - præparatet til danske sygehuse. Pris: Omkring kr. 100.000 for tolv indsprøjtninger til én person.

Biogen selv forventer, at hver psoriasispatient, der tilbydes Amevive, får brug for gennemsnitligt 1,5 behandling om året. Det vil sige en årspris per patient på kr. 150.000. Hvis virkningen vel og mærke er optimal.

Hvorfor skal det være så dyrt?

"Fordi det er ekstremt dyrt at udvikle den type lægemidler. For hver halvtreds præparater vi forsker i, når kun de fem på markedet, så i prisen ligger også alt det, vi så at sige har tabt undervejs", siger Biogens danske medicinchef, Janne Harder.

Jo, men hvorfor sælger I ikke Amevive for en tredjedel af prisen, så tre gange så mange patienter kan få glæde af behandlingen. Regnestykket må vel blive det samme?

"Det er fuldstændigt rigtigt. Men der er lagt et niveau for, hvad biologisk behandling koster, som andre medicinalfirmaer også har været med til at fastlægge. Hér ville vi være nervøse for at ændre for meget i prisen af frygt for, at det ville ødelægge markedet for både os selv og andre".

Siger du, at medicinalfirmaer enes om at holde prisen kunstigt oppe?

"Nej, jeg mener, at priserne klart er et udtryk for det rigtige niveau. Men er der ikke villighed til at betale prisen, vil vi sætte den ned til for eksempel kr. 30.- 40.000, hvilket jeg ville synes var OK. Det afhænger helt af, hvor stor eller lille, efterspørgslen er", siger  medicinchef Janne Harder.

Bagvendt tankegang

Dén firma-strategi giver ikke patienterne garanti for lavere priser, mener Gregor Jemic, der er er reumatologisk overlæge på Roskilde Amts Sygehus:

"Risikoen ved at holde prisen højt oppe fra start er, at medicinalfirmaet let kommer til at undervurdere markedet - og derfor bliver nødt til at fastholde de høje priser for at hente sit overskud hjem. Jeg så hellere, at de satte prisen lavere og sagde: Lad os se hvad markedet kan trække og så sætte en pris derefter".

Der er flere oplagte fordele ved den model, mener Gregor Jemic:

"Biologiske injektionskure er tilsyneladende en meget fredelig behandling, så det vil være godt, om vi kunne tilbyde den til langt flere end blot et par hundrede psoriasispatienter på årsplan. Herudover mangler vi viden om, hvem det mere præcis er, at disse injektionskure hjælper. Det kunne jo vise sig, at nogle patienter med moderat psoriasis har bedre gavn af behandlingen end visse patienter med svær psoriasis.

Jo flere personer, vi kan give denne behandling, jo flere erfaringer og præcise data kan vi få samlet ind. Det giver os et bedre grundlag for at benytte biologisk behandling", påpeger han.

Godt argument over for myndighederne
Den holdning vækker genklang på Hvidovre Hospital. Hér er reumatologisk overlæge Merete Hetland  én af hovedkræfterne bag en landsdækkende database over patienter med gigt, herunder også psoriasisgigt. Foreløbig er godt 700 danske gigtpatienter med i databasen:

"Det unikke ved en omfattende database er, at vi kan følge patienterne over tid og se: hvordan virker behandlingen, hvem har præcis gavn af en given behandling, hvilke bivirkninger ser vi og så videre.

Databasen bliver et rigtigt godt redskab til at målrette præparaterne. Og det vil dermed blive et stærkt argument over for myndighederne, når vi skal søge om penge til et bestemt produkt - for eksempel biologisk behandling, der lige nu er reserveret udelukkende til de allerhårdest ramte", siger Merete Hetland.


Fakta om biologisk behandling

Biologiske behandling er et forholdsvis nyt fænomen herhjemme. De nye præparater bygger på génbehandlede proteiner, der sprøjtes ind i en åre eller en muskel. De virker ved at opsøge og hæmme de immunprocesser der er med til at forværre psoriasis og psoriasisgigt.

Indtil videre findes der fire præparater på det danske marked:

De tre af dem - Remikade, Humira og Enbrel – er udviklet som et skyts mod gigt. Men akkurat som det er tilfældet med methotrexat, viser disse kure nu klare tegn på at forbedre både psoriasisgigt og psoriasis. Det har blandt andet en stor undersøgelse i Island vist. Og det ses også på danske patienter.

Det fjerde produkt er Amevive, der som det første er udviklet specifikt til psoriasis. Behandling med Amevive er godkendt i USA men er i 2003 blevet afvist i Europa.

Den europæiske medicinkontrol, EMEA har – grundet Amevives høje pris – pålagt ejermanden, medicinalfirmaet Biogen, at udføre nye og grundigere undersøgelser på svært angrebne psoriasispatienter, før godkendelsen kan gives. Disse patienter bliver nemlig fremtidens kernemålgruppe for de biologiske produkter, forudser EMEA.

Biogen forventer at søge Amevive godkendt inden for de næste to-tre år.

Danske læger har fortløbende mulighed for at tilbyde Amevive ved at søge dispensation hos Lægemiddelstyrelsen.Fakta

Fordele

  • Foreløbige tal viser, at to ud af tre Amevive-behandlede psoriasispatienter vil opnå en forbedring i psoriasis på halvtreds procent eller mere. Mange vil opnå en forbedring på mindst 75 procent.      
  • Både undersøgelser og praksis viser, at patienterne ikke får nævneværdige bivirkninger i forbindelse med injektionskuren.
  • I modsætning til en del gængs behandling får biologisk behandlede patienter ikke et værre tilbagefald, hvis/når psoriasis blusser op på ny.
  • Efter alt at dømme kan behandlingen foretages igen og igen
  • Patienter slipper – i en vis udstrækning - for præparater med hyppige og svære bivirkninger eks.metotrexat, sandimun og cyklosporin
  • Det offentlige sparer resurser til indlæggelser, klimabehandling, tilskudsberettiget medicin osv.

Ulemper

  • Pris: Biologisk immunbehandling er en bekostelig affære. Som prislejet er nu, kan det koste sygehusene i omegnen af 150.000 at behandle én patient i ét år, hvis virkningen er optimal.
  • Biologisk behandling virker ikke på alle. Endnu ved man meget lidt om, hvem der præcis har gavn af behandlingen. Det øger risikoen for, at sygehuslægerne "skyder med spredehagl" og så at sige sløser med skatteydernes penge. Hertil kommer, at biologisk behandling i visse tilfælde skal suppleres med anden behandling for at give effekt.
  • Usikre langtidsvirkninger: Selv om den nye behandlingsmetode retter sig mod udvalgte immunprocesser, frygter læger, at patientens samlede immunsystem svækkes, hvilket på sigt kan give grobund for alvorlige sygdomme såsom visse former for kræft.
Del på facebook

Telefonrådgivning

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.30 kan du ringe og tale med foreningens socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske

Læs mere

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret omkring psoriasis, forskning og gode tilbud.