Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 3675 5400
Kontortid (man-fre) 10-14
CVR: 81935319
» Kontakt os
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

Email Udskriv

Ny undersøgelse viser at hver 6. skoleelev tror, at psoriasis smitter

Børn og unge med psoriasis var temaet for Verdens Psoriasis Dag 2010. De unge psoriasispatienter oplever nemlig alt for ofte at blive behandlet anderledes, holdt uden for i skolen eller ligefrem drillet, fordi de lider af sygdommen. En ny undersøgelse, udført i anledning af Verdens Psoriasis Dag 2010, viser, at danske unge ved alt for lidt om psoriasis og er med til at holde liv i gamle fordomme og misforståelser.

Danske unge ved alt for lidt om psoriasis, selvom sygdommen er ganske udbredt med 165.000 tilfælde alene i Danmark og 125 mio. på verdensplan. En ny undersøgelse viser, at danske unge bygger deres viden om psoriasis på gamle misforståelser om, at psoriasis smitter eller skyldes dårlig hygiejne.

Det går ud over de 30.000 danske børn og unge, der lider af sygdommen og oplever drillerier og mobning i skolen. - Alt for mange børn og unge med psoriasis oplever at blive behandlet markant anderledes end deres jævnaldrende kammerater, bare fordi de har psoriasis. Det har store konsekvenser for deres sociale liv og koster deres selvværd dyrt. Mange bryder sig for eksempel ikke om at dyrke sport, fordi de ønsker at skjule deres sygdom for kammeraterne for at undgå drillerierne, siger Jens Sloth Nielsen, der er landsformand for Danmarks Psoriasis Forening.
Landsformanden understreger endvidere, at drillerier og mobning er med til fysisk at forværre sygdommen, mens accept og ligeværdig behandling mindsker de unge psoriasisramtes symptomer, som ofte udløses af stress.

I anledning af Verdens Psoriasis Dag 2010 den 29. oktober, som i år havde fokus på børn og unge, havde Danmarks Psoriasis Forening fået foretaget en række undersøgelser af unges viden om psoriasis. Blandt andet viser en undersøgelse udført af Analyse Danmark, at mere end hver sjette udspurgte mellem 18 og 32 år tror, at psoriasis smitter ved kropskontakt eller via blodet.

Endnu værre står det til, hvis man spørger danske folkeskoleelever. En rundspørge blandt københavnske folkeskoleelever viser, at 1 ud af 10 adspurgte elever mener, at psoriasis skyldes dårlig hygiejne eller usund kost. Herudover mener godt hver femte af de adspurgte skoleelever, at man er dårligere til sportsaktiviteter, hvis man lider af psoriasis, mens 1 ud af 10 mener, at psoriasisramte børn er dårligere i skolen end raske børn. Mere end hver femte adspurgte elev mener også, at psoriasisramte børn har færre venner end raske børn.

Bubber sætter fokus på børn og unge med psoriasis
Danmarks Psoriasis Forening arbejder hele tiden for at forbedre vilkårene for børn og unge med psoriasis, så de oplever større forståelse fra deres omgivelser og kan leve livet fuldt ud på trods af deres sygdom. Derfor var temaet for dette års Verdens Psoriasis Dag også børn og unge – netop for at sætte fokus på det vigtige område.
- Vores børn og unge er en af samfundets vigtigste ressourcer, og med den rette behandling og accept fra omgivelserne kan unge psoriasispatienter sagtens indgå på lige vilkår med alle andre. De kan uddanne sig, gøre karriere, stifte familie og opnå alle de samme ting i livet, som raske unge kan, siger Jens Sloth Nielsen fra Danmarks Psoriasis Forening.

 

Del på facebook

Telefonrådgivning

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.30 kan du ringe og tale med foreningens socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske

Læs mere

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret omkring psoriasis, forskning og gode tilbud.