Århus informrer

Århus   |   af Anette Nørskov Jensen   |   30. marts 2016, 15:41

Kære Medlemmer!
Sæsonens sidste aktivitet, generalforsamlingen, fik desværre ikke samme opbakning som de øvrige faglige arrangementer – faktisk slet ingen. Det er vi kede af i bestyrelsen, for det er netop på Generalforsamlingen at hver enkelt medlem kan gøre sin indflydelse gældende både med hensyn til økonomi, aktiviteter og øvrige beslutninger.
Vi håber, at medlemmerne vil overveje at deltage næste år.

Bestyrelsesmedlemmerne fortsætter således i det kommende år med en enkelt undtagelse, nemlig at Dan ikke genopstillede efter mange års flot indsats. Det er så mange år siden, at ingen faktisk rigtig kan huske det. Der skal lyde en stor tak fra kredsen til Dan, der altid har påtaget sig alverdens opgaver med smil og selvfølgelighed og har været en del af foreningen i både medgang og modgang. I bestyrelsen kommer vi til at savne Dans djærve og ligefremme facon, hans muntre sind og motto: “Det finder vi da ud af”.

Trods den manglende opbakning er bestyrelsen igang med at leve op til Dans motto, når det gælder den kommende sæsons arrangementer. Der arbejdes med 3-4 arrangementer i øjeblikket, lige som der også bruges kræfter på regionsarbejdet og på landsforeningen. Har du en ide til et arrangement, så send en mail til bestyrelsen.

Vi sagde farvel til Dan, men vi siger goddag til landskontorets kommende leder Lars Werner med ønske om et godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Anette Nørskov Jensen

Del siden: