Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 3675 5400
Kontortid (man-fre) 10-14
CVR: 81935319
» Kontakt os
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

Email Udskriv

Status på psoriasisforskningen - Fuld fart frem

Der er sket meget med psoriasisforskningen og -behandlingen - og mere er på vej tilfælde have sygdommen,” forklarer Lars Iversen. ”Psoriasis er den hudsygdom, der - uden sammenligning - er mest fokus på, og hvor der er sket de største landvindinger de sidste 10 år”.

Begejstringen kommer fra overlæge og psoriasisforsker Lars Iversen fra Århus Sygehus, der i mange år har forsket i lars_iversenpsoriasis. Ifølge Iversen er det især områderne genetik, den immunologiske forskning og følgesygdomme, der er de mest spændende i disse år.

Genetik
Genforskning er vigtig, men formentlig ikke afgørende for psoriasis-ramte. Der er nemlig ikke kun ét men fl ere gener, der betyder noget for psoriasis. Det kan man bl.a. se ved, at der er fl ere ’slags’ psoriasis, der ser forskellig ud og sidder forskellige steder på kroppen.

”Tvillingeundersøgelser har desuden vist, at der blandt enæggede tvillingepar langt fra altid, at begge tvillinger har psoriasis. Havde sygdommen kun knyttet sig til ét gen, ville begge tvillinger i enæggede par i de fleste tilfælde have sygdommen,” forklarer Lars Iversen. Det fristende håb - at genetikken engang kan reparere eller erstatte defekte psoriasisgener - er dermed formentlig urealistisk.

Immunologisk forskning
Når vi taler celleforskning, kan den foregå både ved at kigge på, hvordan cellerne indbyrdes ’snakker sammen’ og bevæger sig, ligesom man kan undersøge, hvad der foregår inde i cellerne og hvordan kommandovejene er her. Danske psoriasisforskere kigger på begge dele, der er afgørende i kampen om at nde bedre og mere optimale behandlinger.
Kan man forstå kroppens reaktioner under f.eks. et psoriasisudbrud, er det første skridt til at påvirke og måske bremse eller helt stoppe symptomerne. Celleforskningen leder efter præcist hvilke mekanismer, der får immunforsvaret
til at løbe løbsk og f.eks. fremkalde psoriasisudbrud.

Indtil nu har man udviklet nogle antistoffer, der fanger og binder ”dårlige” proteiner, før de påvirker bestemte celler og skaber ravage i cellens kommandocentral. De hedder cytokiner, og det er især TNF Alfa og IL 17, IL20, IL22 og IL23, der betyder noget for psoriasis.

Psoriasis ForskningsFonden har gennem fl ere år støttet netop denne type forskning, og det er også celleforskningen, der
har været afgørende for udviklingen af biologisk behandling.

Desværre er risikoen ved at påvirke og f.eks. indkapsle stoff er, der normalt stimulerer immunsystemet, at ens samlede immunsystemrisikerer at blive dårlig, så man f.eks. nemmere får en infektion. Derfor har nogle forskere de seneste år rettet blikket mod biokemiske processer inde i den enkelte celle, som er en anden måde at angribe sygdommen på - en måde, som formentlig giver både færre bivirkninger og som er billigere at fremstille.

Livsstilråd på vej?
”Når vi snakker livsstil, ved vi, at mennesker med psoriasis drikker mere alkohol og spiser mere usundt end gennemsnittet - men vi kan ikke dokumentere, hvad der kommer først”. ”Vi ved også, at folk med psoriasis oftere er overvægtige, men ny forskning tyder på, at overvægten typisk kommer først. Det betyder, at det formentlig ikke er psoriasis, der udløser overvægten - men måske omvendt. Endnu en god grund til at holde sig i form og undgå overvægt, hvis man har psoriasis i familien,” understreger Lars Iversen.

I verdensplan arbejder psoriasiseksperter - inkl. de danske hudlæger - i denne tid på at udforme fælles, konkrete retningslinjer for, hvilke kost-, motions- og andre livsstilsråd, man vil opfordre psoriasis-familier til at leve efter.

Hønen eller ægget?
I tal-verdenen ved vi, at 1+1=2, men når vi taler om sygdomme og medicin, så er det ikke altid tilfældet. ”Vi ved, at f.eks. biologisk behandling hjælper på psoriasis og psoriasisgigt hos mange, men ikke alle. Vi ved også med 100 % sikkerhed, at der er en sammenhæng mellem psoriasis og bl.a. overvægt, hjerte-karsygdomme samt sukkersyge. Men vi ved ikke, om vi f.eks. også kan bruge det i forebyggelsesøjemed… altså om vi f.eks. ved at behandle tidligt og ’aggressivt’ hos børn eller teenagere kan forebygge, at de senere vil få nogle af disse følgesygdomme. Og vi ved heller ikke, om vi med en sådan ’forebyggende behandling’ ville kunne forlænge psoriatikeres liv”, forklarer Lars Iversen.

På vej…
På baggrund af den igangværende forskning verden over giver overlæge Lars Iversen et kvalificeret bud på, hvad danskere med psoriasis kan forvente sig af nye eller forbedrede behandlinger de kommende år:

  • Flere produkter, som angriber TNF Alfa (ligesom Enbrel og Humira)
  • Klinisk afprøvning på mennesker af ny medicin, der angriber IL 17, IL20 og IL22
  • Klinisk afprøvning på mennesker af medicin, der påvirker (p38) inde i cellerne
  • RoACTEMRA til leddegigt vil blive undersøgt for, om det også virker på psoriasis

Pt. ikke godkendt i DK
Følgende behandlinger/præparater er udviklet, men er pt. ikke et tilbud i Danmark:

  • Fumaderm. Pille, der i mange år har været den mest udbredte psoriasisbehandling i f.eks Tyskland, er pt. kun godkendt i Tyskland
  • Amevive er ikke godkendt i Europa, fordi dens virkning ikke er godt nok. Amevive er blevet overhalet af andre TNF-Alfa-hæmmere som Enbrel og Humira.
Del på facebook

Telefonrådgivning

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.30 kan du ringe og tale med foreningens socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske

Læs mere

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret omkring psoriasis, forskning og gode tilbud.