Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 3675 5400
Kontortid (man-fre) 10-14
CVR: 81935319
» Kontakt os
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

Email Udskriv

Mus hjælper psoriasispatienterne

Igennem mere end 10 år har et forskningssamarbejde imellem Århus og Roskilde Sygehuse bidraget til at finde nye behandlingsmidler inden for psoriasis. Det sker ved hjælp fra mus, der får påsyet hud fra psoriasis patienter. Denne artikel giver et indblik i, hvorfor mus er uundværlige i kampen mod psoriasis.

Omkring 2-3 % af den danske befolkning lider af psoriasis. Det kan være lige fra milde former, som ikke kræver behandling til svære udbrud, hvor langvarig behandling er nødvendig. Behandlingen af psoriasis fører i nogle tilfælde til bivirkninger, som kan være mere eller mindre generende for patienten.

Derfor skal vi forske
Bivirkningerne kan resultere i, at patienten dropper sin behandling og i stedet lever med den risiko, der kan være forbundet med at have en ubehandlet psoriasis. Det gælder særligt for patienter der også har psoriasisgigt, men det diskuteres også, om psoriasispatienter med svær psoriasis har en øget risiko for hjertekarsygdomme, diabetes og depression. Netop derfor er det vigtigt, at patienten tilbydes den bedste behandling med mindst mulig risiko for bivirkninger.

Når der forskes i nye behandlingsmidler til psoriasis, er der ofte lang vej fra udvikling af det nye middel, til det afprøves direkte på patienten. En del af denne udvikling fokuserer på at undersøge nye midlers virkningsmekanismer og deres eventuelle risiko for uønskede bivirkninger. I et forsøg på at afprøve nye behandlingsmidler på ”ægte” psoriasis uden at udsætte patienten for unødig belastning, har vi etableret en humaniseret psoriasis musemodel på afdelingen, som har vist sig at være en uvurderlig model til at undersøge nye behandlingsmidler.

Hvorfor en humaniseret psoriasis musemodel?
Dyremodeller spiller en væsentlig rolle for forskningen i flere af menneskets lidelser. Der findes i dag mange forskellige dyremodeller for psoriasis, men som det er med modeller, har de alle deres begrænsninger, når sygdommen skal undersøges til fulde.

Psoriasis er en sygdom, som kun ses hos mennesker, og der eksisterer ikke en model, som ligner psoriasis i alle aspekter. Det tætteste, vi i dag kommer på en model for psoriasis, er en model, hvor psoriasishud overføres fra patienter til mus. Påsyet psoriasishud heler op på musen efter ca. 1-2 uger, således at vi herefter har en mus, der nu ”lider af” human psoriasis. Musene lever uproblematisk videre med overført psoriasishud, da de har et ufuldstændigt immunforsvar. Uden et velfungerende immunforsvar afstøder musen ikke den påsyede psoriasis hud.

Fra patient til mus
.I praksis fungerer modellen således, at overlæge Tomas Norman Dam, som er ansat ved Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus, skaber en kontakt til patienter med psoriasis, der har interesse i at bidrage til forskning i psoriasis ved at afgive et stykke af deres hud. Tomas Norman Dam informerer om proceduren, som i korte træk kan beskrives som følger: Huden bedøves i et område med psoriasis, hvorefter huden fjernes med en avanceret ”høvlemaskine”. Under bedøvelsen vil patienten mærke berøring, men ikke smerte når huden fjernes. Huden fjernes i en dybde, der svarer til en stor hudafskrabning. Efter ca. 14 dage vil såret være helet helt op igen. Normalt heler huden op uden ardannelse, men risikoen for ardannelse er til stede, specielt hvis såret inficeres. Hos nogle patienter ses pigmentforandringer i form af lys eller mørk farvning af huden på prøvetagningsstedet, og for nogle heler huden på prøvetagningsstedet op uden psoriasis.
Den fjernede hud transporteres derefter til Århus, hvor Karin Stenderup og Cecilia Rosada, som er forskningslektorer på Dermato- Venerologisk Afdeling, Århus Universitets Hospital, står klar til at overføre huden til musene. Dette gøres ved, at musene bedøves, hvorefter der fjernes et stykke af musens hud, som erstattes med et stykke af patientens hud vist på Figur 1. I dagene efter operationen får musene smertestillende medicin, og de tilses dagligt. Efter ca. 1-2 uger er såret helet op, og vi kan begynde afprøvning af nye behandlingsmidler til psoriasis på den overførte hud.

Hvordan arbejder vi?
I modellen afprøver vi således forskellige behandlingsmidler, der kan være alt fra cremer, som påsmøres, til medicin der spises eller indsprøjtes. Vi har igennem tiden afprøvet flere forskellige medikamenter, både de konventionelle behandlinger men også nye stoffer, som med stor sandsynlighed kunne tænkes at have en gavnlig effekt i behandlingen af psoriasis. Under behandlingen følges den overførte hud tæt for at vurdere en eventuel behandlingseffekt.

Sværhedsgraden af psoriasis i huden vurderes med en ”PASI score” (Psoriasis Area Severity Index), en score som er kendt fra klinikken. Dog er denne tilpasset musemodellen. Lige som patienterne bedømmes den overførte hud ud fra graden af skældannelse, rødme og tykkelse.

Når behandlingen er slut, tages biopsier fra den overførte psoriasishud, så huden kan evalueres mikroskopisk. Mikroskopisk måles blandt andet, hvor tyk overhuden er, samt hvilke celler der er til stede i huden, hvilket samlet set giver mulighed for at vurdere effekten af behandlingen.

Et forskningseksempel
I et samarbejde med firmaet Valderm A/S blev en creme, indeholdende stoffet valrubicin, undersøgt. Valrubicin er et kemisk fremstillet stof, der har eksisteret i over 40 år. Det er videreudviklet fra stoffet doxorubicin, som stammer fra bakterier, der gror på kartofler. Valrubicin blev oprindeligt udviklet til behandling af kræft og anvendes i dag til behandling af blærekræft i USA.

Hypotesen omkring valrubicin var, at den i en cremeformulering kunne have en gavnlig effekt på psoriasis, da kræftceller ligesom hudcellerne i psoriasis er kendetegnet ved, at de deler sig alt for hurtigt.
For at afprøve valrubicin-cremen identificerede vi psoriasispatienter, som var villige til at afgive et stykke psoriasis hud.

Behandlingen af den overførte psoriasishud med valrubicin forløb over 12 dage, hvor den overførte hud blev smurt en gang daglig.

Som beskrevet tidligere vurderede vi effekten af behandlingen med en PASI-score, og så en klar forbedring af psoriasishuden. Figur 2 er et eksempel på overført psoriasishud, hvor billedet til venstre viser hud, som ikke er blevet behandlet, over for billedet til højre, som viser huden efter behandling. Begge billeder et taget på dag 12.

Fra biopsier taget fra den overførte psoriasishud efter behandling med og uden valrubicin måltes desuden den mikroskopiske tykkelse af overhuden.

Karakteristisk for psoriasis i forhold til rask hud er, at overhuden bliver fortykket, og at overgangen mellem over- og underhud bliver meget bølget at se på i mikroskopet. For at skelne de enkelte dele af huden fra hinanden, anvendes en kontrast farvning. Helt øverst med den rødlige farve ses den forhornede hud, mens det mørkelilla område er overhuden og det lyserøde område nederst er underhuden, se Figur 3.

Ved en sammenligning af huden, behandlet med valrubicin og den ubehandlede hud, ses det tydeligt, at valrubicin mindsker tykkelsen af overhuden, se Figur 3. Som før nævnt er psoriasis kendetegnet ved, at hudcellerne deler sig alt for hurtigt. I den behandlede hud viste det sig desuden, at huden, behandlet med valrubicin, indeholdt færre delende celler end den ubehandlede hud.

Samlet set viste afprøvningen af valrubicin-cremen i den humaniserede psoriasis-musemodel, at valrubicin har en gavnlig effekt på psoriasishud overført til mus. En naturlig fortsættelse af denne afprøvning er naturligvis at afprøve effekten af valrubicin på den egentlige psoriasispatient.

mus_stine_andersen1Figur 1.
Musen bedøves forud for overførsel af psoriasis huden. Her er Cecilia Rosada i gang med at sy et lille stykke hud fra en psoriasis patient på ryggen af musen. Dette gøres med små enkelte sting hele vejen rundt langs huden.


mus_stine_andersen2Figur 2.
Psoriasis hud overført til  mus. Billedet til venstre er taget efter 12 dage uden behandling. Bemærk mængden af skæl. Billedet til højre er taget efter 12 dages behandling med valrubicin i en creme. Skællene er forsvundet, og huden er ophelet.

mus_stine_andersen3Figur 3.
Her ses huden i mikroskopet. Billedet til venstre er ubehandlet hud og billedet til højre er hud behandlet med valrubicin. det ses at de 12 dages behandling med valrubicin har bevirket at overhuden er blevet tyndere, og dermed at valrubicin har en gavnlig effekt som behandlingsmiddel mod psoriasis.

Af Stine Maria Lund Andersen, læge, Ph.D. stud

Del på facebook

Telefonrådgivning

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.30 kan du ringe og tale med foreningens socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske

Læs mere

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret omkring psoriasis, forskning og gode tilbud.