Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 3675 5400
Kontortid (man-fre) 10-14
CVR: 81935319
» Kontakt os
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

Email Udskriv

Vi gi'r dig en bred vifte

Det har længe været et meget stort ønske at kunne råde og vejlede psoriasispatienter med hjælp fra andre patienter, som er eller har været i samme situation. Det gør vi nu med en vifte med titlen; ”Hjælp – jeg har psoriasis ”.

 

Indholdet
Viften indeholder emner som f.eks. ”på rejsen”, ”på jobbet”, ”til sport”, ”sex”, ”personlig pleje”, ”tøj”, ”svar på ’dumme’ spørgsmål”, ”myndigheder”. Og viften er skrevet i et sprog, hvor det er mere menneske end medicin der fokuseres på. Et opslagsværk i lommeformat for patienter og pårørende - skabt af patienter og pårørende.

Alle forberedelserne til viften ”Hjælp – jeg har psoriasis” startede allerede sidste efterår. Idéen var at lave en slags ”opslagsbog” med patienters og pårørendes egne gode råd om og løsningsforslag til dagligdagens udfordringer, problemer og tabuiserede eller ”pinlige” situationer. pso_vifte

Skabe værdier
Formålet med viften er at vi er med til at skabe værdi ved at drage nytte af ”gamle” patienters og pårørendes erfaringer og på den måde lette hverdagen for ”nye” psoriasispatienter og pårørende.

Viften skal skabe værdi ved at kunne gøre omgivelserne opmærksom på de praktiske udfordringer som psoriasis-patienter har på job, på rejse, i hjemmet og andre steder, hvor de færdes.

Tilblivelsen
Idéen er opstået efter et interview med en pårørende som berettede om de mange praktiske og tidskrævende udfordringer, der kan være i hverdagen med psoriasis.

Efterfølgende blev der nedsat en fokusgruppe, som blev interviewet enkeltvis med pårørende ud fra spørgeramme og som dialogbaseret fotostimulerede interviews. Hele fokusgruppen (patienter og pårørende) samledes i en fælles workshop og gennem en meget struktureret og åben dialog mellem patienter og pårørende nåede vi frem til de områder og emner,  viften skulle indeholde.

Den endelig form
På basis af interviews og workshop-resultater blev det endelige koncept til. Der blev taget stilling til den endelige disponering, vægtning og prioritering af indhold, fysisk form, omfang samt stil og tone med efterfølgende, tekstbearbejdning, design og grafisk produktion.

Hele undersøgelsen er blevet dokumenteret via fotos, video og opsamlende rapport. Der findes umiddelbart intet patientmateriale af denne karakter. Vi glæder os derfor meget til at præsentere viften ”Hjælp – jeg har psoriasis” for jer.

Om Viften
Viften kan rekvireres som hardcopy via foreningens kontaktformular - Bestil viften her
Viften kan også læses som en PDF-fil - læs her.

Viften er blevet i et fantastisk samarbejde mellem psoriasispatienter og deres pårørende i Fokusgruppen, Foreningen, Bysted samt Abbott. Viften er blevet til med midler fra Abbott.

Del på facebook

Telefonrådgivning

Hver torsdag fra kl. 16.30-18.30 kan du ringe og tale med foreningens socialrådgiver og dermatologiske sygeplejerske

Læs mere

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret omkring psoriasis, forskning og gode tilbud.