Sydøstjylland: Generalforsamling

Fredericia   |   21. februar, 18:00 - 21:30

Psoriasis Foreningen Sydøstjyllandskredsen indkalder hermed til den årlige Generalforsamling og inviterer samtidig til spisning og foredrag
i kantinen på EUC Lillebælt (Teknisk Skole) Teknikervej 2, Fredericia.

Program
Kl. 18.00: Velkomst, præsentation og fællesspisning, hvor foreningen er vært.
Kl. 19.00: Foredrag af gigtlæge Oliver Hendriks fra Gråsten Gigthospital (meget spændende)
Kl. 20.00: Kaffe og spørgsmål
Kl. 20.45: Generalforsamling iflg. dagsordenen

Din tilmelding skal ske senest den 14. februar på mail til rhv@psoriasis.dk med navn og antal deltagere.

Dagsorden til generalforsamling:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4: Indkomne forslag
5: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne
6: Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar – og gerne på mail: lfu@psoriasis.dk

Vi glæder os til at se dig/jer!

Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, kan det nåes endnu. Hvis du ikke har modtaget invitationen pr. mail, skyldes det, at vi endnu ikke har din mailadresse, eller den vi har, ikke er rigtig. Så husk at ajourføre din mailadresse hos undertegnede, så du sikrer dig de informationer, vi sender ud.

Del siden: